Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestre Totenveg 45 As
Juridisk navn:  Vestre Totenveg 45 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 99493900
Alfarvegen 20 Vestre Totenveg 45 Fax:
2816 Gjøvik 2816 Gjøvik
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 912103633
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/1969
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-36.96%
Resultat  
  
11.82%
Egenkapital  
  
-4.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 365.000 579.000 586.000 37.000 2.202.000
Resultat: -179.000 -203.000 -199.000 -580.000 1.791.000
Egenkapital: 2.568.000 2.693.000 2.823.000 2.933.000 3.022.000
Regnskap for  Vestre Totenveg 45 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 365.000 579.000 586.000 37.000 2.202.000
Driftskostnader -542.000 -775.000 -783.000 -610.000 -447.000
Driftsresultat -178.000 -196.000 -197.000 -573.000 1.755.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -2.000 -8.000 0
Finans -2.000 -8.000 -2.000 -7.000 37.000
Resultat før skatt -179.000 -203.000 -199.000 -580.000 1.791.000
Skattekostnad 54.000 46.000 56.000 166.000 -484.000
Årsresultat -125.000 -157.000 -143.000 -414.000 1.308.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.439.000 3.219.000 3.528.000 3.836.000 4.145.000
Sum omløpsmidler 704.000 132.000 634.000 458.000 219.000
Sum eiendeler 9.143.000 3.351.000 4.162.000 4.294.000 4.364.000
Sum opptjent egenkapital 2.084.000 2.209.000 2.366.000 2.509.000 2.922.000
Sum egenkapital 2.568.000 2.693.000 2.823.000 2.933.000 3.022.000
Sum langsiktig gjeld 94.000 148.000 185.000 1.351.000 290.000
Sum kortsiktig gjeld 6.482.000 511.000 1.153.000 10.000 1.051.000
Sum gjeld og egenkapital 9.144.000 3.352.000 4.161.000 4.294.000 4.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 586.000 37.000 9.000
Andre inntekter 365.000 579.000 0 0 2.193.000
Driftsinntekter 365.000 579.000 586.000 37.000 2.202.000
Varekostnad 0 0 0 0 -23.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -8.000 -309.000 -309.000 -309.000 -309.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -534.000 -466.000 -474.000 -301.000 -115.000
Driftskostnader -542.000 -775.000 -783.000 -610.000 -447.000
Driftsresultat -178.000 -196.000 -197.000 -573.000 1.755.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 37.000
Finanskostnader -2.000 -8.000 -2.000 -8.000 0
Finans -2.000 -8.000 -2.000 -7.000 37.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -125.000 -157.000 -143.000 -414.000 1.308.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 8.439.000 3.219.000 3.528.000 3.836.000 4.145.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 8.439.000 3.219.000 3.528.000 3.836.000 4.145.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 8.439.000 3.219.000 3.528.000 3.836.000 4.145.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 103.000 67.000 557.000 7.000 0
Andre fordringer 602.000 30.000 34.000 5.000 153.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 14.000 65.000
Sum omløpsmidler 704.000 132.000 634.000 458.000 219.000
Sum eiendeler 9.143.000 3.351.000 4.162.000 4.294.000 4.364.000
Sum opptjent egenkapital 2.084.000 2.209.000 2.366.000 2.509.000 2.922.000
Sum egenkapital 2.568.000 2.693.000 2.823.000 2.933.000 3.022.000
Sum avsetninger til forpliktelser 94.000 148.000 185.000 231.000 290.000
Gjeld til kredittinstitutt 6.426.000 412.000 937.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 94.000 148.000 185.000 1.351.000 290.000
Leverandørgjeld 45.000 44.000 108.000 3.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 519.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 55.000 108.000 7.000 500.000
Sum kortsiktig gjeld 6.482.000 511.000 1.153.000 10.000 1.051.000
Sum gjeld og egenkapital 9.144.000 3.352.000 4.161.000 4.294.000 4.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -5.778.000 -379.000 -519.000 448.000 -832.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.3 0.5 45.8 0.2
Likviditetsgrad 2 0.1 0.3 0.5 45.9 0.3
Soliditet 28.1 80.3 67.8 68.3 69.3
Resultatgrad -48.8 -33.9 -33.6 -1548.6 79.7
Rentedekningsgrad -24.5 -98.5 -71.5
Gjeldsgrad 2.6 0.2 0.5 0.5 0.4
Total kapitalrentabilitet -1.9 -5.8 -4.7 -13.3 41.1
Signatur
23.10.2015
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.10.2015
STYRETS FORMANN.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex