Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestre Haram Vasslag Sa
Juridisk navn:  Vestre Haram Vasslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70210009
Fax:
6280 Søvik 6280 Søvik
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Ålesund
Org.nr: 970061606
Aksjekapital: 2.909.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/25/1968
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Nomia As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.13%
Resultat  
  
4.66%
Egenkapital  
  
15.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.736.000 2.554.000 2.429.000 2.510.000 2.262.000
Resultat: 1.482.000 1.416.000 -204.000 762.000 1.294.000
Egenkapital: 11.607.000 10.045.000 8.345.000 8.325.000 7.398.000
Regnskap for  Vestre Haram Vasslag Sa
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.736.000 2.554.000 2.429.000 2.510.000 2.262.000
Driftskostnader -1.227.000 -1.088.000 -2.588.000 -1.704.000 -907.000
Driftsresultat 1.508.000 1.465.000 -159.000 806.000 1.356.000
Finansinntekter 33.000 17.000 34.000 41.000 40.000
Finanskostnader -60.000 -67.000 -79.000 -84.000 -102.000
Finans -27.000 -50.000 -45.000 -43.000 -62.000
Resultat før skatt 1.482.000 1.416.000 -204.000 762.000 1.294.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.482.000 1.416.000 -204.000 762.000 1.294.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.468.000 9.613.000 5.754.000 5.932.000 6.109.000
Sum omløpsmidler 3.746.000 2.079.000 4.413.000 4.761.000 3.433.000
Sum eiendeler 13.214.000 11.692.000 10.167.000 10.693.000 9.542.000
Sum opptjent egenkapital 8.698.000 7.216.000 0 6.005.000 2.655.000
Sum egenkapital 11.607.000 10.045.000 8.345.000 8.325.000 7.398.000
Sum langsiktig gjeld 978.000 1.161.000 1.344.000 1.528.000 1.711.000
Sum kortsiktig gjeld 629.000 485.000 477.000 839.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 13.214.000 11.691.000 10.166.000 10.692.000 6.955.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.736.000 2.554.000 2.429.000 2.510.000 2.262.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 2.736.000 2.554.000 2.429.000 2.510.000 2.262.000
Varekostnad -50.000 -57.000 -31.000 -18.000 -39.000
Lønninger -378.000 -473.000 -372.000 -307.000 -258.000
Avskrivning -260.000 -210.000 -178.000 -178.000 -178.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -539.000 -348.000 -2.007.000 -1.201.000 -432.000
Driftskostnader -1.227.000 -1.088.000 -2.588.000 -1.704.000 -907.000
Driftsresultat 1.508.000 1.465.000 -159.000 806.000 1.356.000
Finansinntekter 33.000 17.000 34.000 41.000 40.000
Finanskostnader -60.000 -67.000 -79.000 -84.000 -102.000
Finans -27.000 -50.000 -45.000 -43.000 -62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.482.000 1.416.000 -204.000 762.000 1.294.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 9.468.000 9.613.000 5.754.000 5.932.000 6.109.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 9.468.000 9.613.000 5.754.000 5.932.000 6.109.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 9.468.000 9.613.000 5.754.000 5.932.000 6.109.000
Varebeholdning 34.000 28.000 30.000 14.000 32.000
Kundefordringer 1.636.000 1.483.000 1.303.000 1.686.000 1.396.000
Andre fordringer 17.000 17.000 12.000 11.000 10.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.059.000 552.000 3.068.000 3.050.000 1.995.000
Sum omløpsmidler 3.746.000 2.079.000 4.413.000 4.761.000 3.433.000
Sum eiendeler 13.214.000 11.692.000 10.167.000 10.693.000 9.542.000
Sum opptjent egenkapital 8.698.000 7.216.000 0 6.005.000 2.655.000
Sum egenkapital 11.607.000 10.045.000 8.345.000 8.325.000 7.398.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 978.000 1.161.000 1.344.000 1.528.000 1.711.000
Leverandørgjeld 162.000 15.000 5.000 387.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 280.000 278.000 293.000 335.000 331.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 187.000 192.000 179.000 117.000 85.000
Sum kortsiktig gjeld 629.000 485.000 477.000 839.000 434.000
Sum gjeld og egenkapital 13.214.000 11.691.000 10.166.000 10.692.000 6.955.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.117.000 1.594.000 3.936.000 3.922.000 2.999.000
Likviditetsgrad 1 6 4.3 9.3 5.7 7.9
Likviditetsgrad 2 5.9 4.2 9.2 5.7 7.9
Soliditet 87.8 85.9 82.1 77.9 77.5
Resultatgrad 55.1 57.4 -6.5 32.1 59.9
Rentedekningsgrad 25.1 21.9 10.1 13.7
Gjeldsgrad 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3
Total kapitalrentabilitet 11.7 12.7 -1.2 7.9 14.6
Signatur
26.02.2016
STYRELEIAR ÅLEINE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex