Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfossen Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Vestfossen Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92013320
Postboks 164 Storgata 51 Fax:
3321 Vestfossen 3320 Vestfossen
Fylke: Kommune:
Viken Øvre Eiker
Org.nr: 959485070
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1990
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
23.03%
Resultat  
  
110%
Egenkapital  
  
28.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 438.000 356.000 313.000 404.000 448.000
Resultat: 21.000 10.000 -43.000 4.000 81.000
Egenkapital: 95.000 74.000 64.000 108.000 212.000
Regnskap for  Vestfossen Fysikalske Institutt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 438.000 356.000 313.000 404.000 448.000
Driftskostnader -418.000 -347.000 -357.000 -402.000 -368.000
Driftsresultat 21.000 10.000 -44.000 3.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Resultat før skatt 21.000 10.000 -43.000 4.000 81.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 10.000 -43.000 4.000 81.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.000 9.000 14.000 19.000 5.000
Sum omløpsmidler 90.000 95.000 70.000 89.000 208.000
Sum eiendeler 95.000 104.000 84.000 108.000 213.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -26.000 -36.000 8.000 112.000
Sum egenkapital 95.000 74.000 64.000 108.000 212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 30.000 20.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 95.000 104.000 84.000 108.000 213.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 438.000 356.000 313.000 404.000 448.000
Driftsinntekter 438.000 356.000 313.000 404.000 448.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 -1.000 -1.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -5.000 -10.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -413.000 -342.000 -352.000 -391.000 -361.000
Driftskostnader -418.000 -347.000 -357.000 -402.000 -368.000
Driftsresultat 21.000 10.000 -44.000 3.000 81.000
Finansinntekter 0 0 0 1.000 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 21.000 10.000 -43.000 4.000 81.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 5.000 9.000 14.000 19.000 5.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 9.000 14.000 19.000 5.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.000 9.000 14.000 19.000 5.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 2.000 5.000 5.000 23.000
Andre fordringer 25.000 22.000 9.000 4.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 65.000 71.000 56.000 80.000 172.000
Sum omløpsmidler 90.000 95.000 70.000 89.000 208.000
Sum eiendeler 95.000 104.000 84.000 108.000 213.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 -26.000 -36.000 8.000 112.000
Sum egenkapital 95.000 74.000 64.000 108.000 212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 3.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 27.000 20.000 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 0 30.000 20.000 0 1.000
Sum gjeld og egenkapital 95.000 104.000 84.000 108.000 213.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 90.000 65.000 50.000 89.000 207.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3.5 208.0
Likviditetsgrad 2 0 3.2 3.5 0.0 208.1
Soliditet 1 71.2 76.2 100.0 99.5
Resultatgrad 4.8 2.8 -14.1 0.7 18.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0.4 0.3 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet 22.1 9.6 -52.4 3.7 38.0
Signatur
18.02.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
18.02.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex