Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfold Trafo Energi AS
Juridisk navn:  Vestfold Trafo Energi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33363960
Postboks 1 Lillevarskogen 28 Fax: 33363961
3161 Stokke 3160 Stokke
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 976069285
Aksjekapital: 2.569.246 NOK
Antall ansatte: 16
Etableringsdato: 1/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Åsvang & Co AS
Regnskapsfører: Regnskapskontoret Stokke As
Utvikling:
Omsetning  
  
13.04%
Resultat  
  
-17.25%
Egenkapital  
  
6.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 17.585.000 15.557.000 16.336.000 18.485.000 20.048.000
Resultat: 1.036.000 1.252.000 1.841.000 1.271.000 2.188.000
Egenkapital: 12.996.000 12.198.000 11.247.000 9.864.000 8.934.000
Regnskap for  Vestfold Trafo Energi AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 17.585.000 15.557.000 16.336.000 18.485.000 20.048.000
Driftskostnader -16.483.000 -14.224.000 -14.473.000 -16.940.000 -17.648.000
Driftsresultat 1.102.000 1.333.000 1.864.000 1.545.000 2.400.000
Finansinntekter 31.000 56.000 83.000 99.000 59.000
Finanskostnader -97.000 -137.000 -106.000 -372.000 -270.000
Finans -66.000 -81.000 -23.000 -273.000 -211.000
Resultat før skatt 1.036.000 1.252.000 1.841.000 1.271.000 2.188.000
Skattekostnad -238.000 -300.000 -458.000 -340.000 -592.000
Årsresultat 798.000 952.000 1.382.000 931.000 1.596.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 814.000 612.000 691.000 755.000 730.000
Sum omløpsmidler 15.492.000 15.204.000 14.362.000 13.332.000 15.796.000
Sum eiendeler 16.306.000 15.816.000 15.053.000 14.087.000 16.526.000
Sum opptjent egenkapital 10.427.000 9.629.000 8.677.000 7.295.000 6.364.000
Sum egenkapital 12.996.000 12.198.000 11.247.000 9.864.000 8.934.000
Sum langsiktig gjeld 558.000 1.047.000 1.548.000 2.290.000 3.270.000
Sum kortsiktig gjeld 2.752.000 2.572.000 2.259.000 1.932.000 4.322.000
Sum gjeld og egenkapital 16.306.000 15.817.000 15.053.000 14.086.000 16.525.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.386.000 14.555.000 15.340.000 17.641.000 19.626.000
Andre inntekter 1.199.000 1.002.000 997.000 844.000 422.000
Driftsinntekter 17.585.000 15.557.000 16.336.000 18.485.000 20.048.000
Varekostnad -7.343.000 -6.031.000 -5.397.000 -7.842.000 -8.207.000
Lønninger -5.495.000 -5.019.000 -5.857.000 -5.819.000 -5.896.000
Avskrivning -138.000 -118.000 -114.000 -124.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.507.000 -3.056.000 -3.105.000 -3.155.000 -3.430.000
Driftskostnader -16.483.000 -14.224.000 -14.473.000 -16.940.000 -17.648.000
Driftsresultat 1.102.000 1.333.000 1.864.000 1.545.000 2.400.000
Finansinntekter 31.000 56.000 83.000 99.000 59.000
Finanskostnader -97.000 -137.000 -106.000 -372.000 -270.000
Finans -66.000 -81.000 -23.000 -273.000 -211.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 798.000 952.000 1.382.000 931.000 1.596.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 222.000 287.000 352.000 420.000 500.000
Driftsløsøre 592.000 326.000 339.000 334.000 230.000
Sum varige driftsmidler 814.000 612.000 691.000 755.000 730.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 814.000 612.000 691.000 755.000 730.000
Varebeholdning 10.373.000 9.566.000 9.294.000 8.726.000 8.336.000
Kundefordringer 1.075.000 1.888.000 1.142.000 633.000 2.282.000
Andre fordringer 49.000 65.000 77.000 48.000 41.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.995.000 3.685.000 3.849.000 3.925.000 5.136.000
Sum omløpsmidler 15.492.000 15.204.000 14.362.000 13.332.000 15.796.000
Sum eiendeler 16.306.000 15.816.000 15.053.000 14.087.000 16.526.000
Sum opptjent egenkapital 10.427.000 9.629.000 8.677.000 7.295.000 6.364.000
Sum egenkapital 12.996.000 12.198.000 11.247.000 9.864.000 8.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 58.000 47.000 48.000 40.000 20.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 558.000 1.047.000 1.548.000 2.290.000 3.270.000
Leverandørgjeld 1.251.000 916.000 516.000 552.000 1.999.000
Betalbar skatt 226.000 301.000 450.000 320.000 564.000
Skyldig offentlige avgifter 738.000 869.000 742.000 488.000 1.175.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 537.000 486.000 550.000 572.000 583.000
Sum kortsiktig gjeld 2.752.000 2.572.000 2.259.000 1.932.000 4.322.000
Sum gjeld og egenkapital 16.306.000 15.817.000 15.053.000 14.086.000 16.525.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.740.000 12.632.000 12.103.000 11.400.000 11.474.000
Likviditetsgrad 1 5.6 5.9 6.4 6.9 3.7
Likviditetsgrad 2 1.9 2.2 2.2 2.4 1.8
Soliditet 79.7 77.1 74.7 70.0 54.1
Resultatgrad 6.3 8.6 11.4 8.4 12.0
Rentedekningsgrad 11.4 9.7 17.6 4.4 9.1
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.3 0.4 0.8
Total kapitalrentabilitet 6.9 8.8 12.9 11.7 14.9
Signatur
30.06.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
09.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex