Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vestfold Plastindustri AS
Juridisk navn:  Vestfold Plastindustri AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33430350
Gåserødveien 11 Gåserødveien 11 Fax: 33430354
3158 Andebu 3158 Andebu
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Sandefjord
Org.nr: 919700483
Aksjekapital: 927.274 NOK
Antall ansatte: 95
Etableringsdato: 4/15/1970
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Henka Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.01%
Resultat  
  
-256.52%
Egenkapital  
  
-10.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 161.207.000 159.600.000 143.111.000 133.577.000 117.746.000
Resultat: -10.266.000 6.559.000 6.124.000 2.863.000 -223.000
Egenkapital: 19.202.000 21.423.000 16.542.000 14.950.000 20.752.000
Regnskap for  Vestfold Plastindustri AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 161.207.000 159.600.000 143.111.000 133.577.000 117.746.000
Driftskostnader -170.784.000 -151.716.000 -136.287.000 -129.533.000 -115.696.000
Driftsresultat -9.575.000 7.884.000 6.665.000 3.756.000 712.000
Finansinntekter 804.000 486.000 355.000 324.000 136.000
Finanskostnader -1.494.000 -1.811.000 -895.000 -1.217.000 -1.071.000
Finans -690.000 -1.325.000 -540.000 -893.000 -935.000
Resultat før skatt -10.266.000 6.559.000 6.124.000 2.863.000 -223.000
Skattekostnad 2.162.000 -1.678.000 -1.626.000 -833.000 57.000
Årsresultat -8.104.000 4.881.000 4.498.000 2.030.000 -166.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.073.000 20.121.000 13.514.000 13.487.000 21.515.000
Sum omløpsmidler 93.496.000 75.547.000 58.965.000 59.090.000 53.335.000
Sum eiendeler 123.569.000 95.668.000 72.479.000 72.577.000 74.850.000
Sum opptjent egenkapital 8.408.000 11.642.000 6.762.000 5.169.000 10.972.000
Sum egenkapital 19.202.000 21.423.000 16.542.000 14.950.000 20.752.000
Sum langsiktig gjeld 43.169.000 15.015.000 2.450.000 3.857.000 6.450.000
Sum kortsiktig gjeld 61.198.000 59.231.000 53.487.000 53.770.000 47.648.000
Sum gjeld og egenkapital 123.569.000 95.669.000 72.480.000 72.577.000 74.851.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 161.207.000 159.500.000 143.061.000 133.577.000 117.271.000
Andre inntekter 0 100.000 50.000 0 475.000
Driftsinntekter 161.207.000 159.600.000 143.111.000 133.577.000 117.746.000
Varekostnad -79.055.000 -87.796.000 -68.944.000 -68.277.000 -61.952.000
Lønninger -47.296.000 -36.438.000 -37.177.000 -33.129.000 -29.641.000
Avskrivning -3.326.000 -2.200.000 -1.405.000 -1.340.000 -1.049.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.584.000 -30.661.000 -30.633.000 -26.890.000 -21.872.000
Driftskostnader -170.784.000 -151.716.000 -136.287.000 -129.533.000 -115.696.000
Driftsresultat -9.575.000 7.884.000 6.665.000 3.756.000 712.000
Finansinntekter 804.000 486.000 355.000 324.000 136.000
Finanskostnader -1.494.000 -1.811.000 -895.000 -1.217.000 -1.071.000
Finans -690.000 -1.325.000 -540.000 -893.000 -935.000
Konsernbidrag 0 0 -2.905.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.104.000 4.881.000 4.498.000 2.030.000 -166.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.918.000 101.000 14.000 0 140.000
Fast eiendom 10.758.000 449.000 449.000 449.000 216.000
Maskiner anlegg 7.257.000 5.308.000 0 0 0
Driftsløsøre 2.465.000 6.050.000 4.561.000 4.733.000 5.109.000
Sum varige driftsmidler 20.481.000 11.807.000 5.010.000 5.182.000 5.324.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.674.000 8.213.000 8.489.000 8.305.000 16.050.000
Sum anleggsmidler 30.073.000 20.121.000 13.514.000 13.487.000 21.515.000
Varebeholdning 23.775.000 30.689.000 26.512.000 21.092.000 20.068.000
Kundefordringer 29.372.000 25.960.000 15.884.000 20.579.000 18.703.000
Andre fordringer 18.121.000 15.566.000 15.098.000 16.081.000 13.273.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 22.228.000 3.332.000 1.471.000 1.337.000 1.290.000
Sum omløpsmidler 93.496.000 75.547.000 58.965.000 59.090.000 53.335.000
Sum eiendeler 123.569.000 95.668.000 72.479.000 72.577.000 74.850.000
Sum opptjent egenkapital 8.408.000 11.642.000 6.762.000 5.169.000 10.972.000
Sum egenkapital 19.202.000 21.423.000 16.542.000 14.950.000 20.752.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 7.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 30.212.000 27.937.000 17.785.000 19.127.000 18.655.000
Sum langsiktig gjeld 43.169.000 15.015.000 2.450.000 3.857.000 6.450.000
Leverandørgjeld 13.195.000 21.882.000 19.975.000 22.683.000 15.220.000
Betalbar skatt 0 1.765.000 679.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 4.893.000 3.567.000 2.803.000 2.277.000 2.346.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 12.898.000 4.080.000 12.244.000 9.683.000 11.426.000
Sum kortsiktig gjeld 61.198.000 59.231.000 53.487.000 53.770.000 47.648.000
Sum gjeld og egenkapital 123.569.000 95.669.000 72.480.000 72.577.000 74.851.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.298.000 16.316.000 5.478.000 5.320.000 5.687.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.3 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.8 0.6 0.8 0.7
Soliditet 15.5 22.4 22.8 20.6 27.7
Resultatgrad -5.9 4.9 4.7 2.8 0.6
Rentedekningsgrad -6.4 4.4 7.4 3.4 0.8
Gjeldsgrad 5.4 3.5 3.4 3.9 2.6
Total kapitalrentabilitet -7.1 8.7 9.7 5.6 1.1
Signatur
06.02.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
30.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex