Vestby Fysikalske Institutt AS
Juridisk navn:  Vestby Fysikalske Institutt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 64950281
Vestheimveien 31 Vestheimveien 31 Fax: 64952571
1540 Vestby 1540 Vestby
Fylke: Kommune:
Viken Vestby
Org.nr: 932521083
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 1/4/1979 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vestby Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
6.08%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.710.000 1.612.000 1.682.000 1.366.000 1.361.000
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Regnskap for  Vestby Fysikalske Institutt AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.710.000 1.612.000 1.682.000 1.366.000 1.361.000
Driftskostnader -1.711.000 -1.612.000 -1.682.000 -1.366.000 -1.362.000
Driftsresultat -1.000 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.000 178.000 181.000 114.000 91.000
Sum omløpsmidler 673.000 722.000 715.000 912.000 677.000
Sum eiendeler 873.000 900.000 896.000 1.026.000 768.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 773.000 799.000 796.000 926.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 873.000 899.000 896.000 1.026.000 768.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 1.710.000 1.612.000 1.682.000 1.366.000 1.361.000
Driftsinntekter 1.710.000 1.612.000 1.682.000 1.366.000 1.361.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -771.000 -733.000 -740.000 -634.000 -634.000
Avskrivning -45.000 -44.000 -45.000 -32.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -895.000 -835.000 -897.000 -700.000 -700.000
Driftskostnader -1.711.000 -1.612.000 -1.682.000 -1.366.000 -1.362.000
Driftsresultat -1.000 0 -1.000 -1.000 -2.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 200.000 178.000 181.000 114.000 91.000
Sum varige driftsmidler 200.000 178.000 181.000 114.000 91.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 200.000 178.000 181.000 114.000 91.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 6.000 97.000 300.000 245.000
Andre fordringer 308.000 89.000 106.000 102.000 89.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 314.000 627.000 512.000 510.000 342.000
Sum omløpsmidler 673.000 722.000 715.000 912.000 677.000
Sum eiendeler 873.000 900.000 896.000 1.026.000 768.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0 0
Sum egenkapital 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 15.000 11.000 94.000 40.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 43.000 35.000 35.000 36.000 38.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 728.000 749.000 751.000 796.000 590.000
Sum kortsiktig gjeld 773.000 799.000 796.000 926.000 668.000
Sum gjeld og egenkapital 873.000 899.000 896.000 1.026.000 768.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -100.000 -77.000 -81.000 -14.000 9.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.9 1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.9 1 1.1
Soliditet 11.5 11.1 11.2 9.7 13.0
Resultatgrad -0.1 0 -0.1 -0.1 -0.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 7.7 8 8 9.3 6.7
Total kapitalrentabilitet 0 0.1 0 0 0.0
Signatur
21.04.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex