Vest-Telemark Rekneskapsservice AS
Juridisk navn:  Vest-Telemark Rekneskapsservice AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35079450
Hotellvegen 10 Hotellvegen 10 Fax: 35079459
3880 Dalen 3880 Dalen
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Tokke
Org.nr: 943785805
Aksjekapital: 350.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 6/20/1987
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorteam Vest Telemark AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.42%
Resultat  
  
-362.86%
Egenkapital  
  
-60%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.350.000 4.332.000 3.995.000 3.933.000 3.503.000
Resultat: -92.000 35.000 -41.000 40.000 1.000
Egenkapital: 52.000 130.000 111.000 149.000 136.000
Regnskap for  Vest-Telemark Rekneskapsservice AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.350.000 4.332.000 3.995.000 3.933.000 3.503.000
Driftskostnader -4.430.000 -4.305.000 -4.023.000 -3.881.000 -3.455.000
Driftsresultat -80.000 28.000 -28.000 52.000 47.000
Finansinntekter 17.000 35.000 20.000 33.000 22.000
Finanskostnader -28.000 -28.000 -33.000 -44.000 -68.000
Finans -11.000 7.000 -13.000 -11.000 -46.000
Resultat før skatt -92.000 35.000 -41.000 40.000 1.000
Skattekostnad 14.000 -16.000 3.000 -27.000 -3.000
Årsresultat -78.000 19.000 -37.000 12.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 202.000 245.000 331.000 364.000 439.000
Sum omløpsmidler 1.029.000 1.032.000 1.002.000 1.089.000 1.284.000
Sum eiendeler 1.231.000 1.277.000 1.333.000 1.453.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital -298.000 -220.000 -239.000 -201.000 -214.000
Sum egenkapital 52.000 130.000 111.000 149.000 136.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.147.000 1.222.000 1.304.000 1.537.000
Sum gjeld og egenkapital 1.231.000 1.277.000 1.333.000 1.453.000 1.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.350.000 4.332.000 3.995.000 3.933.000 3.503.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 4.350.000 4.332.000 3.995.000 3.933.000 3.503.000
Varekostnad -8.000 7.000 -16.000 -19.000 -24.000
Lønninger -3.310.000 -3.264.000 -2.777.000 -2.707.000 -2.357.000
Avskrivning -28.000 -28.000 -26.000 -24.000 -15.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.084.000 -1.020.000 -1.204.000 -1.131.000 -1.059.000
Driftskostnader -4.430.000 -4.305.000 -4.023.000 -3.881.000 -3.455.000
Driftsresultat -80.000 28.000 -28.000 52.000 47.000
Finansinntekter 17.000 35.000 20.000 33.000 22.000
Finanskostnader -28.000 -28.000 -33.000 -44.000 -68.000
Finans -11.000 7.000 -13.000 -11.000 -46.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -78.000 19.000 -37.000 12.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 139.000 125.000 141.000 138.000 165.000
Fast eiendom 11.000 23.000 34.000 46.000 57.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 18.000 34.000 50.000 48.000 60.000
Sum varige driftsmidler 29.000 57.000 84.000 93.000 118.000
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 64.000 105.000 133.000 156.000
Sum anleggsmidler 202.000 245.000 331.000 364.000 439.000
Varebeholdning 38.000 44.000 27.000 26.000 33.000
Kundefordringer 781.000 822.000 675.000 925.000 1.101.000
Andre fordringer 159.000 151.000 162.000 115.000 121.000
Sum investeringer 21.000 16.000 12.000 4.000 10.000
Kasse, bank 31.000 0 126.000 19.000 19.000
Sum omløpsmidler 1.029.000 1.032.000 1.002.000 1.089.000 1.284.000
Sum eiendeler 1.231.000 1.277.000 1.333.000 1.453.000 1.723.000
Sum opptjent egenkapital -298.000 -220.000 -239.000 -201.000 -214.000
Sum egenkapital 52.000 130.000 111.000 149.000 136.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 316.000 268.000 0 240.000 503.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 50.000
Leverandørgjeld 129.000 154.000 96.000 32.000 146.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 254.000 290.000 329.000 277.000 245.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 480.000 436.000 797.000 754.000 642.000
Sum kortsiktig gjeld 1.179.000 1.147.000 1.222.000 1.304.000 1.537.000
Sum gjeld og egenkapital 1.231.000 1.277.000 1.333.000 1.453.000 1.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -150.000 -115.000 -220.000 -215.000 -253.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.9 0.8 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 0.8 0.9 0.8 0.9 0.9
Soliditet 4.2 10.2 8.3 10.3 7.9
Resultatgrad -1.8 0.6 -0.7 1.3 1.3
Rentedekningsgrad -2.9 1 -0.8 1.9 1.0
Gjeldsgrad 22.7 8.8 1 8.8 11.7
Total kapitalrentabilitet -5.1 4.9 -0.6 5.8 4.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex