Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vest-Telemark Pedagogisk Psykologisk Teneste Ppt Iks
Juridisk navn:  Vest-Telemark Pedagogisk Psykologisk Teneste Ppt Iks
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35068300
Postboks 43 Mylletomta Garverivegen 14 Fax: 35068301
3836 Kviteseid 3850 Kviteseid
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Kviteseid
Org.nr: 987570806
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/30/2004
Foretakstype: IKS
Revisor: Vestfold Og Telemark Revisjon Iks
Hovedpunkter i regnskapet
2005
Omsetning: 5.205.000
Resultat: -100.000
Egenkapital: -2.034.000
Regnskap for  Vest-Telemark Pedagogisk Psykologisk Teneste Ppt Iks
Resultat 2005
Driftsinntekter 5.205.000
Driftskostnader -5.311.000
Driftsresultat -106.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader -1.000
Finans 5.000
Resultat før skatt -100.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 107.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 8.173.000
Sum omløpsmidler 1.376.000
Sum eiendeler 9.549.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -2.034.000
Sum langsiktig gjeld 10.762.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000
Sum gjeld og egenkapital 9.548.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 5.205.000
Varekostnad -1.052.000
Lønninger -4.156.000
Avskrivning 0
Nedskrivning
Andre driftskostnader -103.000
Driftskostnader -5.311.000
Driftsresultat -106.000
Finansinntekter 6.000
Finanskostnader -1.000
Finans 5.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat 107.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 8.173.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 143.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer
Kasse, bank 1.232.000
Sum omløpsmidler 1.376.000
Sum eiendeler 9.549.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -2.034.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 10.762.000
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 820.000
Sum kortsiktig gjeld 820.000
Sum gjeld og egenkapital 9.548.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 556.000
Likviditetsgrad 1 1.7
Likviditetsgrad 2 1.7
Soliditet -21.3
Resultatgrad -2.0
Rentedekningsgrad -100.0
Gjeldsgrad -5.7
Total kapitalrentabilitet -1.0
Signatur
21.01.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex