Vest-Agder Fylkesmuseum
Juridisk navn:  Vest-Agder Fylkesmuseum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38090228
Odderøyveien 41 Vigeveien 22B Fax: 38090599
4610 Kristiansand S 4633 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 970919384
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 11/4/1982
Foretakstype: FLI
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.19%
Resultat  
  
-285.87%
Egenkapital  
  
-23.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2006 2005
Omsetning: 6.816.000 7.344.000
Resultat: -710.000 -184.000
Egenkapital: 2.309.000 3.019.000
Regnskap for  Vest-Agder Fylkesmuseum
Resultat 2006 2005
Driftsinntekter 6.816.000 7.344.000
Driftskostnader -7.550.000 -7.544.000
Driftsresultat -734.000 -200.000
Finansinntekter 28.000 19.000
Finanskostnader -4.000 -4.000
Finans 24.000 15.000
Resultat før skatt -710.000 -184.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -710.000 -184.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.430.000 1.497.000
Sum omløpsmidler 1.851.000 2.226.000
Sum eiendeler 3.281.000 3.723.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.309.000 3.019.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 972.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 3.281.000 3.723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 6.816.000 7.344.000
Varekostnad -46.000 -104.000
Lønninger -3.964.000 -4.089.000
Avskrivning -87.000 -85.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -3.453.000 -3.266.000
Driftskostnader -7.550.000 -7.544.000
Driftsresultat -734.000 -200.000
Finansinntekter 28.000 19.000
Finanskostnader -4.000 -4.000
Finans 24.000 15.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat -710.000 -184.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 1.430.000 1.497.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 119.000 288.000
Sum investeringer
Kasse, bank 1.732.000 1.938.000
Sum omløpsmidler 1.851.000 2.226.000
Sum eiendeler 3.281.000 3.723.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.309.000 3.019.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 118.000 122.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 314.000 290.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 540.000 292.000
Sum kortsiktig gjeld 972.000 704.000
Sum gjeld og egenkapital 3.281.000 3.723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 879.000 1.522.000
Likviditetsgrad 1 1.9 3.2
Likviditetsgrad 2 2.0 3.2
Soliditet 70.4 81.1
Resultatgrad -10.8 -2.7
Rentedekningsgrad -176.5 -45.3
Gjeldsgrad 0.4 0.2
Total kapitalrentabilitet -21.5 -4.9
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2006
Normal beretning
Auditor Notes for 2005
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex