Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset V-e6 As
Juridisk navn:  Vertshuset V-e6 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61138650
Skumsrudvegen 33 Skumsrudvegen 33 Fax:
2836 Biri 2836 Biri
Fylke: Kommune:
Innlandet Gjøvik
Org.nr: 916786719
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 36
Etableringsdato: 2/1/2016 1
Foretakstype: AS
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.79%
Resultat  
  
-31.55%
Egenkapital  
  
36.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 17.953.000 16.502.000 15.595.000 15.742.000
Resultat: 1.226.000 1.791.000 1.464.000 1.080.000
Egenkapital: 3.595.000 2.640.000 1.276.000 1.177.000
Regnskap for  Vertshuset V-e6 As
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 17.953.000 16.502.000 15.595.000 15.742.000
Driftskostnader -16.632.000 -14.610.000 -14.006.000 -14.482.000
Driftsresultat 1.320.000 1.891.000 1.590.000 1.260.000
Finansinntekter 2.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader -96.000 -104.000 -127.000 -181.000
Finans -94.000 -100.000 -126.000 -179.000
Resultat før skatt 1.226.000 1.791.000 1.464.000 1.080.000
Skattekostnad -271.000 -426.000 -365.000 67.000
Årsresultat 955.000 1.364.000 1.098.000 1.147.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.377.000 6.396.000 6.558.000 6.935.000
Sum omløpsmidler 1.735.000 1.890.000 1.406.000 2.186.000
Sum eiendeler 8.112.000 8.286.000 7.964.000 9.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.565.000 2.610.000 1.246.000 1.147.000
Sum egenkapital 3.595.000 2.640.000 1.276.000 1.177.000
Sum langsiktig gjeld 2.361.000 2.917.000 3.472.000 4.028.000
Sum kortsiktig gjeld 2.157.000 2.729.000 3.215.000 3.916.000
Sum gjeld og egenkapital 8.113.000 8.286.000 7.963.000 9.121.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.946.000 16.492.000 15.593.000 15.742.000
Andre inntekter 6.000 10.000 2.000 0
Driftsinntekter 17.953.000 16.502.000 15.595.000 15.742.000
Varekostnad -5.698.000 -4.631.000 -4.387.000 -4.343.000
Lønninger -8.032.000 -7.474.000 -7.465.000 -7.616.000
Avskrivning -346.000 -332.000 -351.000 -518.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.556.000 -2.173.000 -1.803.000 -2.005.000
Driftskostnader -16.632.000 -14.610.000 -14.006.000 -14.482.000
Driftsresultat 1.320.000 1.891.000 1.590.000 1.260.000
Finansinntekter 2.000 4.000 1.000 2.000
Finanskostnader -96.000 -104.000 -127.000 -181.000
Finans -94.000 -100.000 -126.000 -179.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -1.000.000 0
Årsresultat 955.000 1.364.000 1.098.000 1.147.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 263.000 284.000 325.000 350.000
Fast eiendom 5.518.000 5.711.000 5.972.000 6.233.000
Maskiner anlegg 5.000 11.000 18.000 33.000
Driftsløsøre 591.000 390.000 243.000 318.000
Sum varige driftsmidler 6.114.000 6.112.000 6.233.000 6.584.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.377.000 6.396.000 6.558.000 6.935.000
Varebeholdning 228.000 101.000 114.000 185.000
Kundefordringer 218.000 229.000 421.000 233.000
Andre fordringer 462.000 330.000 310.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 827.000 1.230.000 561.000 1.515.000
Sum omløpsmidler 1.735.000 1.890.000 1.406.000 2.186.000
Sum eiendeler 8.112.000 8.286.000 7.964.000 9.121.000
Sum opptjent egenkapital 3.565.000 2.610.000 1.246.000 1.147.000
Sum egenkapital 3.595.000 2.640.000 1.276.000 1.177.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.361.000 2.917.000 3.472.000 4.028.000
Leverandørgjeld 483.000 520.000 378.000 453.000
Betalbar skatt 251.000 385.000 340.000 283.000
Skyldig offentlige avgifter 614.000 636.000 700.000 648.000
Utbytte 0 0 -1.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 809.000 1.188.000 1.798.000 2.532.000
Sum kortsiktig gjeld 2.157.000 2.729.000 3.215.000 3.916.000
Sum gjeld og egenkapital 8.113.000 8.286.000 7.963.000 9.121.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -422.000 -839.000 -1.809.000 -1.730.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.7 0.4 0.6
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7 0.4 0.5
Soliditet 44.3 31.9 1 12.9
Resultatgrad 7.4 11.5 10.2 8
Rentedekningsgrad 13.8 18.2 12.5 7
Gjeldsgrad 1.3 2.1 5.2 6.7
Total kapitalrentabilitet 16.3 22.9 2 13.8
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex