Vertshuset Tvedestrand AS
Juridisk navn:  Vertshuset Tvedestrand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47909272
Wrold Wroldsens Gate 8 Wrold Wroldsens Gate 8 Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 991139850
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 4/10/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Omsland As
Regnskapsfører: Agder Regnskapsservice Kai Christian
Utvikling:
Omsetning  
  
4.31%
Resultat  
  
-65.26%
Egenkapital  
  
-13.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 9.931.000 9.521.000 8.322.000 7.563.000 7.800.000
Resultat: 214.000 616.000 -414.000 80.000 115.000
Egenkapital: 908.000 1.049.000 477.000 891.000 830.000
Regnskap for  Vertshuset Tvedestrand AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 9.931.000 9.521.000 8.322.000 7.563.000 7.800.000
Driftskostnader -9.576.000 -8.809.000 -8.623.000 -7.417.000 -7.639.000
Driftsresultat 355.000 713.000 -301.000 146.000 160.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -141.000 -97.000 -114.000 -67.000 -45.000
Finans -140.000 -96.000 -113.000 -66.000 -44.000
Resultat før skatt 214.000 616.000 -414.000 80.000 115.000
Skattekostnad -55.000 -44.000 0 -19.000 -27.000
Årsresultat 159.000 572.000 -414.000 61.000 88.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.734.000 3.241.000 2.289.000 2.259.000 2.244.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 1.261.000 399.000 565.000 669.000
Sum eiendeler 4.910.000 4.502.000 2.688.000 2.824.000 2.913.000
Sum opptjent egenkapital 808.000 949.000 377.000 791.000 730.000
Sum egenkapital 908.000 1.049.000 477.000 891.000 830.000
Sum langsiktig gjeld 3.262.000 2.515.000 1.615.000 1.410.000 1.493.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 937.000 597.000 523.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 4.910.000 4.501.000 2.689.000 2.824.000 2.912.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.859.000 9.465.000 8.229.000 7.434.000 7.721.000
Andre inntekter 71.000 56.000 92.000 129.000 79.000
Driftsinntekter 9.931.000 9.521.000 8.322.000 7.563.000 7.800.000
Varekostnad -3.176.000 -2.948.000 -2.930.000 -2.524.000 -2.666.000
Lønninger -4.406.000 -3.942.000 -3.806.000 -3.534.000 -3.569.000
Avskrivning -158.000 -52.000 -23.000 -15.000 -16.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.836.000 -1.867.000 -1.864.000 -1.344.000 -1.388.000
Driftskostnader -9.576.000 -8.809.000 -8.623.000 -7.417.000 -7.639.000
Driftsresultat 355.000 713.000 -301.000 146.000 160.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -141.000 -97.000 -114.000 -67.000 -45.000
Finans -140.000 -96.000 -113.000 -66.000 -44.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Årsresultat 159.000 572.000 -414.000 61.000 88.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 3.078.000 3.178.000 2.200.000 2.200.000 2.200.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 656.000 63.000 90.000 29.000 44.000
Sum varige driftsmidler 3.734.000 3.241.000 2.289.000 2.229.000 2.244.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 30.000 0
Sum anleggsmidler 3.734.000 3.241.000 2.289.000 2.259.000 2.244.000
Varebeholdning 138.000 125.000 126.000 57.000 45.000
Kundefordringer 77.000 23.000 20.000 68.000 71.000
Andre fordringer 126.000 139.000 8.000 7.000 16.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 835.000 974.000 245.000 433.000 536.000
Sum omløpsmidler 1.176.000 1.261.000 399.000 565.000 669.000
Sum eiendeler 4.910.000 4.502.000 2.688.000 2.824.000 2.913.000
Sum opptjent egenkapital 808.000 949.000 377.000 791.000 730.000
Sum egenkapital 908.000 1.049.000 477.000 891.000 830.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 6.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.262.000 2.515.000 1.615.000 1.410.000 1.493.000
Leverandørgjeld 15.000 -5.000 46.000 8.000 4.000
Betalbar skatt 61.000 38.000 0 19.000 27.000
Skyldig offentlige avgifter 110.000 393.000 212.000 171.000 249.000
Utbytte -300.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 555.000 511.000 340.000 325.000 309.000
Sum kortsiktig gjeld 740.000 937.000 597.000 523.000 589.000
Sum gjeld og egenkapital 4.910.000 4.501.000 2.689.000 2.824.000 2.912.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 436.000 324.000 -198.000 42.000 80.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.3 0.7 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.4 1.2 0.5 1 1.1
Soliditet 18.5 23.3 17.7 31.6 28.5
Resultatgrad 3.6 7.5 -3.6 1.9 2.1
Rentedekningsgrad 2.5 7.4 -2.6 2.2 3.6
Gjeldsgrad 4.4 3.3 4.6 2.2 2.5
Total kapitalrentabilitet 7.3 15.9 -11.2 5.2 5.5
Signatur
03.03.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
03.03.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex