Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Sydvesten As
Juridisk navn:  Vertshuset Sydvesten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33188650
Postboks 33 Strandebakken 88 Fax:
3297 Helgeroa 3295 Helgeroa
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 819738742
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 9/20/2017
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.34%
Resultat  
  
-205.43%
Egenkapital  
  
-242.86%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 4.390.000 5.376.000
Resultat: -291.000 276.000
Egenkapital: -170.000 119.000
Regnskap for  Vertshuset Sydvesten As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 4.390.000 5.376.000
Driftskostnader -4.657.000 -5.088.000
Driftsresultat -267.000 289.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -24.000 -13.000
Finans -24.000 -13.000
Resultat før skatt -291.000 276.000
Skattekostnad 2.000 -31.000
Årsresultat -289.000 245.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 395.000 430.000
Sum omløpsmidler -203.000 207.000
Sum eiendeler 192.000 637.000
Sum opptjent egenkapital -194.000 95.000
Sum egenkapital -170.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 243.000
Sum kortsiktig gjeld 358.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 636.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.390.000 5.376.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 4.390.000 5.376.000
Varekostnad -1.597.000 -2.069.000
Lønninger -2.237.000 -2.216.000
Avskrivning -103.000 -90.000
Nedskrivning 0 100.000
Andre driftskostnader -720.000 -784.000
Driftskostnader -4.657.000 -5.088.000
Driftsresultat -267.000 289.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -24.000 -13.000
Finans -24.000 -13.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -289.000 245.000
Balanse detaljer          
Goodwill 192.000 0
Sum Immatrielle midler 192.000 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 153.000 380.000
Sum varige driftsmidler 153.000 380.000
Sum finansielle anleggsmidler 50.000 50.000
Sum anleggsmidler 395.000 430.000
Varebeholdning 44.000 49.000
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 17.000 18.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 140.000
Sum omløpsmidler -203.000 207.000
Sum eiendeler 192.000 637.000
Sum opptjent egenkapital -194.000 95.000
Sum egenkapital -170.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 243.000
Leverandørgjeld 82.000 -14.000
Betalbar skatt 0 29.000
Skyldig offentlige avgifter 32.000 52.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 244.000 208.000
Sum kortsiktig gjeld 358.000 274.000
Sum gjeld og egenkapital 191.000 636.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -561.000 -67.000
Likviditetsgrad 1 -0.6 0.8
Likviditetsgrad 2 -0.7 0.6
Soliditet 18.7
Resultatgrad -6.1 5.4
Rentedekningsgrad -11.1 22.2
Gjeldsgrad -2.1 4.3
Total kapitalrentabilitet -139.8 45.4
Signatur
02.07.2020
SIGNATUR HVER FOR SEG
ARSLAN MUHARREM
SIGNATUR HVER FOR SEG
ARSLAN HULUSI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex