Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Smia AS
Juridisk navn:  Vertshuset Smia AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35962450
Strandgata 2 Strandgata 2 Fax:
3960 Stathelle 3960 Stathelle
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Bamble
Org.nr: 979573103
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/22/1998
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskapsconsult As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 0 0 0 0 0
Egenkapital: 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Regnskap for  Vertshuset Smia AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Sum omløpsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum eiendeler 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Sum egenkapital 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 62.000 62.000 61.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 124.000 124.000 123.000 123.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftskostnader 0 0 0 0 0
Driftsresultat 0 0 0 0 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Sum anleggsmidler 86.000 86.000 86.000 86.000 86.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000
Sum eiendeler 124.000 124.000 124.000 124.000 124.000
Sum opptjent egenkapital -38.000 -38.000 -38.000 -38.000 -38.000
Sum egenkapital 62.000 62.000 62.000 62.000 62.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Skyldig offentlige avgifter 56.000 56.000 56.000 56.000 56.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 62.000 62.000 62.000 61.000 61.000
Sum gjeld og egenkapital 124.000 124.000 124.000 123.000 123.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -24.000 -24.000 -24.000 -23.000 -23.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
Soliditet 5 5 5 50.4 50.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1 1 1 1 1.0
Total kapitalrentabilitet 0 0 0 0 0.0
Signatur
23.01.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
23.01.2020
PROKURA
STICKLER HENRIK EBERHARDT
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex