Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Skarven AS
Juridisk navn:  Vertshuset Skarven AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77600720
Postboks 995 Strandtorget 1 Fax: 77600722
9260 Tromsø 9008 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 965539697
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 64
Etableringsdato: 11/30/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Rolf Einar Johansen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.61%
Resultat  
  
-2.88%
Egenkapital  
  
30.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 57.217.000 58.748.000 59.477.000 57.487.000 54.387.000
Resultat: 3.299.000 3.397.000 3.002.000 5.306.000 2.298.000
Egenkapital: 9.471.000 7.261.000 6.684.000 4.434.000 4.429.000
Regnskap for  Vertshuset Skarven AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 57.217.000 58.748.000 59.477.000 57.487.000 54.387.000
Driftskostnader -53.990.000 -55.394.000 -56.502.000 -54.214.000 -51.909.000
Driftsresultat 3.228.000 3.353.000 2.975.000 3.274.000 2.478.000
Finansinntekter 87.000 47.000 31.000 2.190.000 14.000
Finanskostnader -15.000 -3.000 -3.000 -157.000 -194.000
Finans 72.000 44.000 28.000 2.033.000 -180.000
Resultat før skatt 3.299.000 3.397.000 3.002.000 5.306.000 2.298.000
Skattekostnad -745.000 -820.000 -752.000 -822.000 -682.000
Årsresultat 2.554.000 2.577.000 2.250.000 4.484.000 1.616.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.164.000 5.757.000 4.777.000 4.748.000 5.360.000
Sum omløpsmidler 14.567.000 11.704.000 11.358.000 13.811.000 10.959.000
Sum eiendeler 19.731.000 17.461.000 16.135.000 18.559.000 16.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.616.000 7.161.000 6.584.000 4.334.000 4.329.000
Sum egenkapital 9.471.000 7.261.000 6.684.000 4.434.000 4.429.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.721.000
Sum kortsiktig gjeld 10.260.000 10.200.000 9.451.000 14.124.000 8.168.000
Sum gjeld og egenkapital 19.731.000 17.461.000 16.135.000 18.558.000 16.318.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 56.872.000 58.337.000 59.132.000 57.156.000 53.996.000
Andre inntekter 345.000 411.000 345.000 331.000 391.000
Driftsinntekter 57.217.000 58.748.000 59.477.000 57.487.000 54.387.000
Varekostnad -18.838.000 -19.038.000 -19.833.000 -19.442.000 -18.409.000
Lønninger -22.161.000 -22.265.000 -23.668.000 -21.698.000 -20.895.000
Avskrivning -1.231.000 -1.275.000 -983.000 -951.000 -759.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.760.000 -12.816.000 -12.018.000 -12.123.000 -11.846.000
Driftskostnader -53.990.000 -55.394.000 -56.502.000 -54.214.000 -51.909.000
Driftsresultat 3.228.000 3.353.000 2.975.000 3.274.000 2.478.000
Finansinntekter 87.000 47.000 31.000 2.190.000 14.000
Finanskostnader -15.000 -3.000 -3.000 -157.000 -194.000
Finans 72.000 44.000 28.000 2.033.000 -180.000
Konsernbidrag 1.755.000 0 0 0 0
Utbytte 0 -2.000.000 0 -4.290.000 -1.000.000
Årsresultat 2.554.000 2.577.000 2.250.000 4.484.000 1.616.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 124.000 103.000 93.000 103.000 228.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 311.000 270.000 490.000 561.000 777.000
Driftsløsøre 4.499.000 5.224.000 4.022.000 3.948.000 3.792.000
Sum varige driftsmidler 4.810.000 5.494.000 4.511.000 4.508.000 4.569.000
Sum finansielle anleggsmidler 230.000 160.000 173.000 136.000 563.000
Sum anleggsmidler 5.164.000 5.757.000 4.777.000 4.748.000 5.360.000
Varebeholdning 1.417.000 1.408.000 1.431.000 1.494.000 1.177.000
Kundefordringer 1.446.000 699.000 272.000 470.000 336.000
Andre fordringer 1.747.000 1.249.000 1.530.000 1.707.000 2.284.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 7.266.000 8.336.000 8.124.000 9.942.000 6.964.000
Sum omløpsmidler 14.567.000 11.704.000 11.358.000 13.811.000 10.959.000
Sum eiendeler 19.731.000 17.461.000 16.135.000 18.559.000 16.319.000
Sum opptjent egenkapital 7.616.000 7.161.000 6.584.000 4.334.000 4.329.000
Sum egenkapital 9.471.000 7.261.000 6.684.000 4.434.000 4.429.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 2.691.000 0 0 252.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 3.721.000
Leverandørgjeld 1.278.000 1.368.000 1.845.000 2.237.000 1.329.000
Betalbar skatt 174.000 830.000 741.000 634.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.203.000 3.165.000 2.976.000 2.770.000 2.198.000
Utbytte 0 -2.000.000 0 -4.290.000 -1.000.000
Annen kortsiktig gjeld 2.913.000 2.836.000 3.889.000 3.942.000 3.642.000
Sum kortsiktig gjeld 10.260.000 10.200.000 9.451.000 14.124.000 8.168.000
Sum gjeld og egenkapital 19.731.000 17.461.000 16.135.000 18.558.000 16.318.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.307.000 1.504.000 1.907.000 -313.000 2.791.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1 1.2 1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.1 0.9 1.2
Soliditet 4 41.6 41.4 23.9 27.1
Resultatgrad 5.6 5.7 5 5.7 4.6
Rentedekningsgrad 215.2 1117.7 991.7 20.9 12.8
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.4 3.2 2.7
Total kapitalrentabilitet 16.8 19.5 18.6 29.4 15.3
Signatur
30.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex