Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Restaurant AS
Juridisk navn:  Vertshuset Restaurant AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 35944804
Ulefossgata 2 Ulefossgata 2 Fax:
3830 Ulefoss 3830 Ulefoss
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Nome
Org.nr: 994284231
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 6/1/2009 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.95%
Resultat  
  
-59.5%
Egenkapital  
  
-60.04%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.650.000 3.445.000 3.758.000 3.740.000 3.696.000
Resultat: 322.000 795.000 797.000 654.000 457.000
Egenkapital: 428.000 1.071.000 2.858.000 2.253.000 1.762.000
Regnskap for  Vertshuset Restaurant AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.650.000 3.445.000 3.758.000 3.740.000 3.696.000
Driftskostnader -3.329.000 -2.651.000 -3.046.000 -3.125.000 -3.278.000
Driftsresultat 320.000 793.000 712.000 616.000 418.000
Finansinntekter 2.000 1.000 85.000 38.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 85.000 38.000 39.000
Resultat før skatt 322.000 795.000 797.000 654.000 457.000
Skattekostnad -65.000 -182.000 -191.000 -163.000 -121.000
Årsresultat 257.000 613.000 606.000 490.000 335.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 9.000 1.151.000 1.165.000
Sum omløpsmidler 1.856.000 3.934.000 3.375.000 1.588.000 1.067.000
Sum eiendeler 1.857.000 3.935.000 3.384.000 2.739.000 2.232.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 971.000 2.758.000 2.153.000 1.662.000
Sum egenkapital 428.000 1.071.000 2.858.000 2.253.000 1.762.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.428.000 2.864.000 526.000 487.000 469.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 3.935.000 3.384.000 2.740.000 2.231.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.560.000 3.349.000 3.654.000 3.624.000 3.574.000
Andre inntekter 90.000 96.000 103.000 116.000 122.000
Driftsinntekter 3.650.000 3.445.000 3.758.000 3.740.000 3.696.000
Varekostnad -938.000 -948.000 -1.161.000 -1.204.000 -1.218.000
Lønninger -2.041.000 -1.280.000 -1.415.000 -1.487.000 -1.565.000
Avskrivning 0 -8.000 -12.000 -14.000 -12.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -415.000 -458.000 -420.000 -483.000
Driftskostnader -3.329.000 -2.651.000 -3.046.000 -3.125.000 -3.278.000
Driftsresultat 320.000 793.000 712.000 616.000 418.000
Finansinntekter 2.000 1.000 85.000 38.000 39.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 1.000 85.000 38.000 39.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -900.000 -2.400.000 0 0 0
Årsresultat 257.000 613.000 606.000 490.000 335.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.000 1.000 9.000 21.000 35.000
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 9.000 21.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 1.130.000 1.130.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 9.000 1.151.000 1.165.000
Varebeholdning 18.000 51.000 46.000 41.000 41.000
Kundefordringer 11.000 16.000 100.000 30.000 31.000
Andre fordringer 622.000 2.287.000 2.297.000 575.000 552.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.205.000 1.580.000 932.000 942.000 443.000
Sum omløpsmidler 1.856.000 3.934.000 3.375.000 1.588.000 1.067.000
Sum eiendeler 1.857.000 3.935.000 3.384.000 2.739.000 2.232.000
Sum opptjent egenkapital 328.000 971.000 2.758.000 2.153.000 1.662.000
Sum egenkapital 428.000 1.071.000 2.858.000 2.253.000 1.762.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 65.000 182.000 191.000 163.000 121.000
Skyldig offentlige avgifter 281.000 164.000 192.000 160.000 199.000
Utbytte -900.000 -2.400.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 183.000 118.000 142.000 163.000 149.000
Sum kortsiktig gjeld 1.428.000 2.864.000 526.000 487.000 469.000
Sum gjeld og egenkapital 1.856.000 3.935.000 3.384.000 2.740.000 2.231.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 428.000 1.070.000 2.849.000 1.101.000 598.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 6.4 3.3 2.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 6.3 3.2 2.2
Soliditet 23.1 27.2 84.5 82.2 79.0
Resultatgrad 8.8 2 18.9 16.5 11.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.3 2.7 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 17.3 20.2 23.6 23.9 20.5
Signatur
08.11.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex