Vertshuset Nams-Inn AS
Juridisk navn:  Vertshuset Nams-Inn AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74334499
Namsskoganveien 17 Namsskoganveien 17 Fax: 74334499
7890 Namsskogan 7890 Namsskogan
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 943032300
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 21
Etableringsdato: 4/2/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.27%
Resultat  
  
-13.85%
Egenkapital  
  
2.3%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.081.000 5.253.000 6.872.000 8.265.000 4.857.000
Resultat: 112.000 130.000 821.000 1.467.000 238.000
Egenkapital: 4.129.000 4.036.000 3.929.000 3.298.000 2.182.000
Regnskap for  Vertshuset Nams-Inn AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.081.000 5.253.000 6.872.000 8.265.000 4.857.000
Driftskostnader -4.981.000 -5.134.000 -6.055.000 -6.783.000 -4.591.000
Driftsresultat 101.000 119.000 815.000 1.481.000 266.000
Finansinntekter 36.000 36.000 37.000 21.000 25.000
Finanskostnader -25.000 -25.000 -32.000 -35.000 -54.000
Finans 11.000 11.000 5.000 -14.000 -29.000
Resultat før skatt 112.000 130.000 821.000 1.467.000 238.000
Skattekostnad -19.000 -23.000 -189.000 -352.000 -55.000
Årsresultat 93.000 107.000 631.000 1.116.000 183.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.109.000 2.229.000 2.359.000 2.468.000 2.065.000
Sum omløpsmidler 3.063.000 3.113.000 3.241.000 3.114.000 1.841.000
Sum eiendeler 5.172.000 5.342.000 5.600.000 5.582.000 3.906.000
Sum opptjent egenkapital 4.029.000 0 0 3.198.000 2.082.000
Sum egenkapital 4.129.000 4.036.000 3.929.000 3.298.000 2.182.000
Sum langsiktig gjeld 509.000 652.000 726.000 885.000 1.039.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 655.000 945.000 1.399.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 5.172.000 5.343.000 5.600.000 5.582.000 3.907.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.071.000 5.248.000 6.865.000 8.260.000 4.857.000
Andre inntekter 10.000 5.000 7.000 5.000 0
Driftsinntekter 5.081.000 5.253.000 6.872.000 8.265.000 4.857.000
Varekostnad -1.021.000 -1.124.000 -1.281.000 -1.496.000 -1.141.000
Lønninger -2.618.000 -2.787.000 -3.080.000 0 -2.302.000
Avskrivning -116.000 -130.000 -147.000 -3.330.000 -115.000
Nedskrivning 0 0 0 -159.000 0
Andre driftskostnader -1.226.000 -1.093.000 -1.547.000 -1.798.000 -1.033.000
Driftskostnader -4.981.000 -5.134.000 -6.055.000 -6.783.000 -4.591.000
Driftsresultat 101.000 119.000 815.000 1.481.000 266.000
Finansinntekter 36.000 36.000 37.000 21.000 25.000
Finanskostnader -25.000 -25.000 -32.000 -35.000 -54.000
Finans 11.000 11.000 5.000 -14.000 -29.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 93.000 107.000 631.000 1.116.000 183.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.920.000 1.989.000 2.060.000 2.133.000 1.860.000
Maskiner anlegg 0 0 300.000 0 206.000
Driftsløsøre 189.000 241.000 0 335.000 0
Sum varige driftsmidler 2.109.000 2.229.000 2.359.000 2.468.000 2.065.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 2.109.000 2.229.000 2.359.000 2.468.000 2.065.000
Varebeholdning 103.000 74.000 89.000 74.000 92.000
Kundefordringer 36.000 183.000 87.000 15.000 33.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.925.000 2.856.000 3.066.000 3.025.000 1.716.000
Sum omløpsmidler 3.063.000 3.113.000 3.241.000 3.114.000 1.841.000
Sum eiendeler 5.172.000 5.342.000 5.600.000 5.582.000 3.906.000
Sum opptjent egenkapital 4.029.000 0 0 3.198.000 2.082.000
Sum egenkapital 4.129.000 4.036.000 3.929.000 3.298.000 2.182.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 509.000 652.000 726.000 885.000 1.039.000
Leverandørgjeld 101.000 92.000 171.000 514.000 238.000
Betalbar skatt 19.000 23.000 189.000 352.000 55.000
Skyldig offentlige avgifter 142.000 243.000 265.000 237.000 163.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 273.000 297.000 319.000 297.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 534.000 655.000 945.000 1.399.000 686.000
Sum gjeld og egenkapital 5.172.000 5.343.000 5.600.000 5.582.000 3.907.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.529.000 2.458.000 2.296.000 1.715.000 1.155.000
Likviditetsgrad 1 5.7 4.8 3.4 2.2 2.7
Likviditetsgrad 2 5.5 4.6 3.3 2.2 2.6
Soliditet 79.8 75.5 70.2 59.1 55.8
Resultatgrad 2 2.3 11.9 17.9 5.5
Rentedekningsgrad 4 4.8 25.5 42.3 5.4
Gjeldsgrad 0.3 0.3 0.4 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 2.6 2.9 15.2 26.9 7.4
Signatur
07.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex