Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Marion Nilsen
Juridisk navn:  Vertshuset Marion Nilsen
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69120512
Brevikveien 12A Lilletuneveien 2 Fax:
1711 Sarpsborg 1711 Sarpsborg
Fylke: Kommune:
Viken Sarpsborg
Org.nr: 982686628
Aksjekapital: -16 NOK
Etableringsdato: 11/23/2000
Foretakstype: ENK
Utvikling:
Omsetning  
  
-72.51%
Resultat  
  
-1158.82%
Egenkapital  
  
-18.75%
Hovedpunkter i regnskapet
2003 2002
Omsetning: 488.000 1.775.000
Resultat: -214.000 -17.000
Egenkapital: -19.000 -16.000
Regnskap for  Vertshuset Marion Nilsen
Resultat 2003 2002
Driftsinntekter 488.000 1.775.000
Driftskostnader -699.000 -1.794.000
Driftsresultat -212.000 -19.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 2.000
Resultat før skatt -214.000 -17.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 23.000
Sum omløpsmidler 32.000 103.000
Sum eiendeler 32.000 126.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -19.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 126.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 488.000 1.775.000
Varekostnad -253.000 -736.000
Lønninger -240.000 -455.000
Avskrivning 0 -4.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -206.000 -599.000
Driftskostnader -699.000 -1.794.000
Driftsresultat -212.000 -19.000
Finansinntekter 0 2.000
Finanskostnader -2.000 0
Finans -2.000 2.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 0 23.000
Varebeholdning 0 11.000
Kundefordringer 7.000 0
Andre fordringer 0 1.000
Sum investeringer
Kasse, bank 25.000 90.000
Sum omløpsmidler 32.000 103.000
Sum eiendeler 32.000 126.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital -19.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 5.000 5.000
Leverandørgjeld 2.000 6.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 40.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 92.000
Sum kortsiktig gjeld 46.000 137.000
Sum gjeld og egenkapital 32.000 126.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -14.000 -34.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.8
Likviditetsgrad 2 0.7 0.7
Soliditet -59.4 -12.7
Resultatgrad -43.4 -1.1
Rentedekningsgrad -106.0
Gjeldsgrad -2.7 -8.9
Total kapitalrentabilitet -662.5 -13.5
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex