Vertshuset Hardanger AS
Juridisk navn:  Vertshuset Hardanger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 45963838
Postboks 373 Eitrheimsvegen 14 Fax:
5751 Odda 5750 Odda
Fylke: Kommune:
Vestland Ullensvang
Org.nr: 976330390
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 4/29/1996
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.67%
Resultat  
  
15.52%
Egenkapital  
  
16.34%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 569.000 505.000 539.000 542.000 239.000
Resultat: 268.000 232.000 224.000 294.000 29.000
Egenkapital: 1.495.000 1.285.000 1.102.000 931.000 712.000
Regnskap for  Vertshuset Hardanger AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 569.000 505.000 539.000 542.000 239.000
Driftskostnader -304.000 -277.000 -320.000 -251.000 -216.000
Driftsresultat 265.000 228.000 219.000 290.000 22.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 4.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 5.000 4.000 7.000
Resultat før skatt 268.000 232.000 224.000 294.000 29.000
Skattekostnad -58.000 -48.000 -53.000 -75.000 -11.000
Årsresultat 210.000 183.000 171.000 220.000 18.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 106.000 110.000 120.000 133.000 157.000
Sum omløpsmidler 1.643.000 1.406.000 1.241.000 1.132.000 792.000
Sum eiendeler 1.749.000 1.516.000 1.361.000 1.265.000 949.000
Sum opptjent egenkapital 1.465.000 1.255.000 1.072.000 901.000 682.000
Sum egenkapital 1.495.000 1.285.000 1.102.000 931.000 712.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 253.000 231.000 259.000 334.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 1.748.000 1.516.000 1.361.000 1.265.000 950.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 44.000 29.000 35.000 6.000
Andre inntekter 518.000 461.000 510.000 507.000 233.000
Driftsinntekter 569.000 505.000 539.000 542.000 239.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -4.000 -13.000 -24.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -300.000 -273.000 -307.000 -227.000 -181.000
Driftskostnader -304.000 -277.000 -320.000 -251.000 -216.000
Driftsresultat 265.000 228.000 219.000 290.000 22.000
Finansinntekter 3.000 3.000 5.000 4.000 7.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 3.000 3.000 5.000 4.000 7.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 210.000 183.000 171.000 220.000 18.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 106.000 110.000 114.000 127.000 146.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 7.000 7.000 12.000
Sum varige driftsmidler 106.000 110.000 120.000 133.000 157.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 106.000 110.000 120.000 133.000 157.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 38.000 0 38.000 10.000 6.000
Andre fordringer 33.000 33.000 32.000 35.000 35.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.572.000 1.373.000 1.171.000 1.087.000 751.000
Sum omløpsmidler 1.643.000 1.406.000 1.241.000 1.132.000 792.000
Sum eiendeler 1.749.000 1.516.000 1.361.000 1.265.000 949.000
Sum opptjent egenkapital 1.465.000 1.255.000 1.072.000 901.000 682.000
Sum egenkapital 1.495.000 1.285.000 1.102.000 931.000 712.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 8.000 11.000
Betalbar skatt 58.000 48.000 53.000 75.000 11.000
Skyldig offentlige avgifter 123.000 108.000 110.000 127.000 60.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 74.000 97.000 123.000 156.000
Sum kortsiktig gjeld 253.000 231.000 259.000 334.000 238.000
Sum gjeld og egenkapital 1.748.000 1.516.000 1.361.000 1.265.000 950.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.390.000 1.175.000 982.000 798.000 554.000
Likviditetsgrad 1 6.5 6.1 4.8 3.4 3.3
Likviditetsgrad 2 6.5 6.1 4.8 3.4 3.4
Soliditet 85.5 84.8 8 73.6 74.9
Resultatgrad 46.6 45.1 40.6 53.5 9.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.2 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 15.3 15.2 16.5 23.2 3.1
Signatur
21.08.2012
STYRETS FORMANN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex