Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Høllen Brygge As
Juridisk navn:  Vertshuset Høllen Brygge As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41426060
Hølleveien 234 Hølleveien 234 Fax:
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 918541500
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 1/31/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.42%
Resultat  
  
-191.67%
Egenkapital  
  
-46.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 3.640.000 4.204.000 4.612.000
Resultat: -22.000 24.000 -2.000
Egenkapital: 25.000 47.000 28.000
Regnskap for  Vertshuset Høllen Brygge As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 3.640.000 4.204.000 4.612.000
Driftskostnader -3.662.000 -4.181.000 -4.614.000
Driftsresultat -22.000 24.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -22.000 24.000 -2.000
Skattekostnad 0 -6.000 0
Årsresultat -22.000 18.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 189.000 89.000 112.000
Sum omløpsmidler 435.000 454.000 599.000
Sum eiendeler 624.000 543.000 711.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 17.000 -2.000
Sum egenkapital 25.000 47.000 28.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 598.000 496.000 682.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 543.000 710.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.640.000 4.204.000 4.612.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 3.640.000 4.204.000 4.612.000
Varekostnad -1.249.000 -1.415.000 -1.580.000
Lønninger -1.080.000 -1.134.000 -1.175.000
Avskrivning 0 -34.000 -17.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.333.000 -1.598.000 -1.842.000
Driftskostnader -3.662.000 -4.181.000 -4.614.000
Driftsresultat -22.000 24.000 -1.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -22.000 18.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 189.000 79.000 112.000
Sum varige driftsmidler 189.000 79.000 112.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 10.000 0
Sum anleggsmidler 189.000 89.000 112.000
Varebeholdning 105.000 116.000 128.000
Kundefordringer 73.000 74.000 56.000
Andre fordringer 74.000 42.000 75.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 182.000 222.000 340.000
Sum omløpsmidler 435.000 454.000 599.000
Sum eiendeler 624.000 543.000 711.000
Sum opptjent egenkapital -5.000 17.000 -2.000
Sum egenkapital 25.000 47.000 28.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 149.000 12.000 105.000
Betalbar skatt 0 6.000 0
Skyldig offentlige avgifter 99.000 105.000 151.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 373.000 427.000
Sum kortsiktig gjeld 598.000 496.000 682.000
Sum gjeld og egenkapital 623.000 543.000 710.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -163.000 -42.000 -83.000
Likviditetsgrad 1 0.7 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 0.6 0.7 0.7
Soliditet 4 8.7 3.9
Resultatgrad -0.6 0.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 23.9 10.6 24.4
Total kapitalrentabilitet -3.5 4.4 -0.1
Signatur
27.07.2017
STYRETS LEDER OG NESTLEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
27.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex