Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Gibostad As
Juridisk navn:  Vertshuset Gibostad As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91640152
Gisundveien 19 Gisundveien 19 Fax:
9372 Gibostad 9372 Gibostad
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 916349955
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/1/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Finnsnes Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
33.28%
Resultat  
  
84.62%
Egenkapital  
  
-8.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 837.000 628.000 256.000 0 0
Resultat: -12.000 -78.000 52.000 -129.000 0
Egenkapital: 125.000 137.000 215.000 164.000 293.000
Regnskap for  Vertshuset Gibostad As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 837.000 628.000 256.000 0 0
Driftskostnader -848.000 -707.000 -204.000 -129.000 0
Driftsresultat -11.000 -78.000 52.000 -129.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -12.000 -78.000 52.000 -129.000 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -78.000 52.000 -129.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 243.000 270.000 297.000 324.000 0
Sum omløpsmidler 87.000 39.000 47.000 124.000 300.000
Sum eiendeler 330.000 309.000 344.000 448.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -168.000 -156.000 -78.000 -129.000 0
Sum egenkapital 125.000 137.000 215.000 164.000 293.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 205.000 171.000 129.000 284.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 308.000 344.000 448.000 300.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 837.000 628.000 256.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 837.000 628.000 256.000 0 0
Varekostnad -516.000 -438.000 -150.000 0 0
Lønninger -100.000 -74.000 0 0 0
Avskrivning -27.000 -27.000 -27.000 -11.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -205.000 -168.000 -27.000 -118.000 0
Driftskostnader -848.000 -707.000 -204.000 -129.000 0
Driftsresultat -11.000 -78.000 52.000 -129.000 0
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -12.000 -78.000 52.000 -129.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 43.000 70.000 97.000 124.000 0
Sum varige driftsmidler 43.000 70.000 97.000 124.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 200.000 200.000 200.000 200.000 0
Sum anleggsmidler 243.000 270.000 297.000 324.000 0
Varebeholdning 17.000 17.000 31.000 0 0
Kundefordringer 39.000 0 0 0 0
Andre fordringer 10.000 12.000 14.000 102.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 21.000 9.000 2.000 22.000 300.000
Sum omløpsmidler 87.000 39.000 47.000 124.000 300.000
Sum eiendeler 330.000 309.000 344.000 448.000 300.000
Sum opptjent egenkapital -168.000 -156.000 -78.000 -129.000 0
Sum egenkapital 125.000 137.000 215.000 164.000 293.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 42.000 46.000 0 156.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 32.000 25.000 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 131.000 100.000 128.000 127.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 205.000 171.000 129.000 284.000 7.000
Sum gjeld og egenkapital 330.000 308.000 344.000 448.000 300.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -118.000 -132.000 -82.000 -160.000 293.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.2 0.4 0.4 42.9
Likviditetsgrad 2 0.3 0.1 0.1 0.4 42.9
Soliditet 37.9 44.5 62.5 36.6 97.7
Resultatgrad -1.3 -12.4 20.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.6 1.2 0.6 1.7 0.0
Total kapitalrentabilitet -3.3 -25.3 15.1 -28.8 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex