Vertshuset Fannarheimr ANS
Juridisk navn:  Vertshuset Fannarheimr ANS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 72485389
Gryttingvegen 2 Fannrem Fax: 72486482
7320 Fannrem 7320 Fannrem
Fylke: Kommune:
Trøndelag Orkland 
Org.nr: 970977597
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 5/17/1994
Foretakstype: ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.52%
Resultat  
  
-2.03%
Egenkapital  
  
38.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2005 2004 2003
Omsetning: 1.396.000 1.526.000 1.514.000
Resultat: 290.000 296.000 249.000
Egenkapital: 740.000 535.000 226.000
Regnskap for  Vertshuset Fannarheimr ANS
Resultat 2005 2004 2003
Driftsinntekter 1.396.000 1.526.000 1.514.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.196.000 -1.214.000
Driftsresultat 306.000 330.000 300.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -17.000 -34.000 -53.000
Finans -17.000 -34.000 -52.000
Resultat før skatt 290.000 296.000 249.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 290.000 296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 880.000 934.000 859.000
Sum omløpsmidler 57.000 72.000 55.000
Sum eiendeler 937.000 1.006.000 914.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 740.000 535.000 226.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 197.000 471.000 687.000
Sum gjeld og egenkapital 937.000 1.006.000 913.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.396.000 1.526.000 1.514.000
Varekostnad -314.000 -426.000 -507.000
Lønninger -77.000 -104.000 -117.000
Avskrivning -54.000 0 -81.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -645.000 -666.000 -500.000
Driftskostnader -1.090.000 -1.196.000 -1.214.000
Driftsresultat 306.000 330.000 300.000
Finansinntekter 0 0 1.000
Finanskostnader -17.000 -34.000 -53.000
Finans -17.000 -34.000 -52.000
Konsernbidrag
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 290.000 296.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 742.000 504.000 525.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 880.000 934.000 859.000
Varebeholdning 16.000 8.000 9.000
Kundefordringer 22.000 22.000 62.000
Andre fordringer 0 5.000 0
Sum investeringer
Kasse, bank 19.000 37.000 -16.000
Sum omløpsmidler 57.000 72.000 55.000
Sum eiendeler 937.000 1.006.000 914.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 740.000 535.000 226.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 738.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 76.000 167.000 23.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 42.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 121.000 304.000 -92.000
Sum kortsiktig gjeld 197.000 471.000 687.000
Sum gjeld og egenkapital 937.000 1.006.000 913.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -140.000 -399.000 -632.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.1
Soliditet 79.0 53.2 24.8
Resultatgrad 21.9 21.6 19.8
Rentedekningsgrad 18.0 9.7 5.7
Gjeldsgrad 0.3 0.9 3.0
Total kapitalrentabilitet 32.7 32.8 33.0
Signatur
02.03.2020
SIGNATUR
NÆSS MONICA
SIGNATUR
ANDREASSEN THOR IDAR
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex