Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vertshuset Damefrisør AS
Juridisk navn:  Vertshuset Damefrisør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38086695
Voie 1 Voie 1 Fax:
4623 Kristiansand S 4623 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 986618295
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/25/2004
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-6.95%
Resultat  
  
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 696.000 748.000 766.000 807.000 806.000
Resultat: 0 11.000 29.000 64.000 -157.000
Egenkapital: 9.000 9.000 -2.000 -31.000 -95.000
Regnskap for  Vertshuset Damefrisør AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 696.000 748.000 766.000 807.000 806.000
Driftskostnader -696.000 -737.000 -737.000 -743.000 -964.000
Driftsresultat 0 11.000 29.000 64.000 -157.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Resultat før skatt 0 11.000 29.000 64.000 -157.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 11.000 29.000 64.000 -157.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 117.000 143.000 116.000 62.000 77.000
Sum eiendeler 117.000 143.000 116.000 62.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -91.000 -91.000 -102.000 -131.000 -195.000
Sum egenkapital 9.000 9.000 -2.000 -31.000 -95.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 108.000 134.000 119.000 93.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 143.000 117.000 62.000 77.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 696.000 748.000 766.000 807.000 806.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 696.000 748.000 766.000 807.000 806.000
Varekostnad -62.000 -58.000 -67.000 -74.000 -74.000
Lønninger -443.000 -481.000 -483.000 -471.000 -687.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -191.000 -198.000 -187.000 -198.000 -203.000
Driftskostnader -696.000 -737.000 -737.000 -743.000 -964.000
Driftsresultat 0 11.000 29.000 64.000 -157.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 0 0 0 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 11.000 29.000 64.000 -157.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 24.000 31.000 28.000 39.000 46.000
Kundefordringer 1.000 0 0 1.000 0
Andre fordringer 13.000 12.000 5.000 4.000 13.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 79.000 100.000 82.000 19.000 18.000
Sum omløpsmidler 117.000 143.000 116.000 62.000 77.000
Sum eiendeler 117.000 143.000 116.000 62.000 77.000
Sum opptjent egenkapital -91.000 -91.000 -102.000 -131.000 -195.000
Sum egenkapital 9.000 9.000 -2.000 -31.000 -95.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 -13.000 32.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 13.000 16.000 8.000 1.000 13.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 69.000 56.000 58.000 59.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 45.000 49.000 55.000 47.000 68.000
Sum kortsiktig gjeld 108.000 134.000 119.000 93.000 172.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 143.000 117.000 62.000 77.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 9.000 -3.000 -31.000 -95.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.7 0.4
Likviditetsgrad 2 0.9 0.8 0.7 0.2 0.2
Soliditet 7.7 6.3 -1.7 -123.4
Resultatgrad 0 1.5 3.8 7.9 -19.5
Rentedekningsgrad 6
Gjeldsgrad 1 14.9 -59.5 -1.8
Total kapitalrentabilitet 0 7.7 24.8 103.2 -203.9
Signatur
11.09.2013
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex