Vertshuset Caroline
Juridisk navn:  Vertshuset Caroline
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90802645
Flaknan Flaknan Fax:
7596 Flaknan 7596 Flaknan
Fylke: Kommune:
Trøndelag Selbu
Org.nr: 892516472
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/21/2008
Foretakstype: NUF
Regnskapsfører: Sunde Og Meråker Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.85%
Resultat  
  
-15.22%
Egenkapital  
  
-164.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.464.000 2.674.000 2.496.000 2.523.000 2.294.000
Resultat: -106.000 -92.000 -43.000 -28.000 -52.000
Egenkapital: -169.000 -64.000 29.000 72.000 100.000
Regnskap for  Vertshuset Caroline
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.464.000 2.674.000 2.496.000 2.523.000 2.294.000
Driftskostnader -2.539.000 -2.753.000 -2.532.000 -2.535.000 -2.346.000
Driftsresultat -76.000 -79.000 -36.000 -12.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -13.000 -7.000 -16.000 -1.000
Finans -30.000 -13.000 -7.000 -16.000 -1.000
Resultat før skatt -106.000 -92.000 -43.000 -28.000 -52.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -92.000 -43.000 -28.000 -52.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 456.000 530.000 236.000 247.000 298.000
Sum omløpsmidler 182.000 230.000 307.000 362.000 290.000
Sum eiendeler 638.000 760.000 543.000 609.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -169.000 -64.000 29.000 72.000 100.000
Sum egenkapital -169.000 -64.000 29.000 72.000 100.000
Sum langsiktig gjeld 157.000 186.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 649.000 637.000 515.000 536.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 637.000 759.000 544.000 608.000 588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.446.000 2.674.000 2.496.000 2.523.000 2.278.000
Andre inntekter 18.000 0 0 0 16.000
Driftsinntekter 2.464.000 2.674.000 2.496.000 2.523.000 2.294.000
Varekostnad -1.421.000 -1.521.000 -1.491.000 -1.420.000 -1.378.000
Lønninger -440.000 -443.000 -401.000 -455.000 -366.000
Avskrivning -74.000 -73.000 -59.000 -51.000 -32.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -604.000 -716.000 -581.000 -609.000 -570.000
Driftskostnader -2.539.000 -2.753.000 -2.532.000 -2.535.000 -2.346.000
Driftsresultat -76.000 -79.000 -36.000 -12.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -30.000 -13.000 -7.000 -16.000 -1.000
Finans -30.000 -13.000 -7.000 -16.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -106.000 -92.000 -43.000 -28.000 -52.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 75.000 79.000 82.000 86.000 89.000
Maskiner anlegg 31.000 57.000 92.000 75.000 98.000
Driftsløsøre 349.000 394.000 61.000 86.000 110.000
Sum varige driftsmidler 456.000 530.000 236.000 247.000 298.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 456.000 530.000 236.000 247.000 298.000
Varebeholdning 52.000 41.000 42.000 51.000 53.000
Kundefordringer 30.000 47.000 27.000 16.000 19.000
Andre fordringer 0 0 18.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 100.000 143.000 220.000 295.000 218.000
Sum omløpsmidler 182.000 230.000 307.000 362.000 290.000
Sum eiendeler 638.000 760.000 543.000 609.000 588.000
Sum opptjent egenkapital -169.000 -64.000 29.000 72.000 100.000
Sum egenkapital -169.000 -64.000 29.000 72.000 100.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 157.000 186.000 0 0 0
Leverandørgjeld 28.000 65.000 34.000 77.000 114.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 33.000 26.000 33.000 123.000 33.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 588.000 546.000 448.000 337.000 341.000
Sum kortsiktig gjeld 649.000 637.000 515.000 536.000 488.000
Sum gjeld og egenkapital 637.000 759.000 544.000 608.000 588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -467.000 -407.000 -208.000 -174.000 -198.000
Likviditetsgrad 1 0.3 0.4 0.6 0.7 0.6
Likviditetsgrad 2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.5
Soliditet -26.5 -8.4 5.3 11.8 17.0
Resultatgrad -3.1 -1.4 -0.5 -2.2
Rentedekningsgrad -2.5 -6.1 -5.1 -0.8 -51.0
Gjeldsgrad -4.8 -12.9 17.8 7.4 4.9
Total kapitalrentabilitet -11.9 -10.4 -6.6 -8.7
Signatur
26.08.2011
OLA GRÆSLI
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex