Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vennesla Jernvare- & Farvehandel AS
Juridisk navn:  Vennesla Jernvare- & Farvehandel AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 38155519
Vennesla Fax: 38155250
4700 Vennesla 4700 Vennesla
Fylke: Kommune:
Agder Vennesla
Org.nr: 910549790
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 12/1/1969
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.87%
Resultat  
  
178.53%
Egenkapital  
  
-86.37%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 3.816.000 5.218.000 4.887.000 5.704.000 5.686.000
Resultat: 493.000 177.000 184.000 284.000 257.000
Egenkapital: 413.000 3.029.000 2.893.000 2.753.000 2.540.000
Regnskap for  Vennesla Jernvare- & Farvehandel AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 3.816.000 5.218.000 4.887.000 5.704.000 5.686.000
Driftskostnader -3.345.000 -5.056.000 -4.718.000 -5.429.000 -5.439.000
Driftsresultat 472.000 163.000 169.000 275.000 246.000
Finansinntekter 22.000 15.000 15.000 9.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 22.000 15.000 15.000 9.000 10.000
Resultat før skatt 493.000 177.000 184.000 284.000 257.000
Skattekostnad -108.000 -41.000 -44.000 -71.000 -70.000
Årsresultat 385.000 136.000 140.000 213.000 187.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 7.000 7.000 7.000
Sum omløpsmidler 4.002.000 3.967.000 3.820.000 3.942.000 3.503.000
Sum eiendeler 4.004.000 3.973.000 3.827.000 3.949.000 3.510.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 2.979.000 2.843.000 2.703.000 2.490.000
Sum egenkapital 413.000 3.029.000 2.893.000 2.753.000 2.540.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.591.000 945.000 934.000 1.196.000 970.000
Sum gjeld og egenkapital 4.004.000 3.974.000 3.827.000 3.949.000 3.510.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.816.000 5.218.000 4.887.000 5.704.000 5.686.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 3.816.000 5.218.000 4.887.000 5.704.000 5.686.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -625.000 -1.258.000 -1.252.000 -1.130.000 -1.225.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -420.000 -459.000 -481.000 -514.000 -521.000
Driftskostnader -3.345.000 -5.056.000 -4.718.000 -5.429.000 -5.439.000
Driftsresultat 472.000 163.000 169.000 275.000 246.000
Finansinntekter 22.000 15.000 15.000 9.000 11.000
Finanskostnader 0 0 0 0 -1.000
Finans 22.000 15.000 15.000 9.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Årsresultat 385.000 136.000 140.000 213.000 187.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 4.000 5.000 5.000 5.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 6.000 7.000 7.000 7.000
Varebeholdning 49.000 1.412.000 1.340.000 1.294.000 1.413.000
Kundefordringer 71.000 257.000 249.000 225.000 237.000
Andre fordringer 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.868.000 2.283.000 2.216.000 2.409.000 1.838.000
Sum omløpsmidler 4.002.000 3.967.000 3.820.000 3.942.000 3.503.000
Sum eiendeler 4.004.000 3.973.000 3.827.000 3.949.000 3.510.000
Sum opptjent egenkapital 363.000 2.979.000 2.843.000 2.703.000 2.490.000
Sum egenkapital 413.000 3.029.000 2.893.000 2.753.000 2.540.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 398.000 607.000 583.000 807.000 636.000
Betalbar skatt 104.000 41.000 44.000 71.000 69.000
Skyldig offentlige avgifter 25.000 177.000 185.000 193.000 136.000
Utbytte -3.000.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.064.000 120.000 122.000 125.000 129.000
Sum kortsiktig gjeld 3.591.000 945.000 934.000 1.196.000 970.000
Sum gjeld og egenkapital 4.004.000 3.974.000 3.827.000 3.949.000 3.510.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 411.000 3.022.000 2.886.000 2.746.000 2.533.000
Likviditetsgrad 1 1.1 4.2 4.1 3.3 3.6
Likviditetsgrad 2 1.1 2.7 2.7 2.2 2.2
Soliditet 10.3 76.2 75.6 69.7 72.4
Resultatgrad 12.4 3.1 3.5 4.8 4.3
Rentedekningsgrad 257.0
Gjeldsgrad 8.7 0.3 0.3 0.4 0.4
Total kapitalrentabilitet 12.3 4.5 4.8 7.2 7.3
Signatur
13.12.2012
STYRETS FORMANN ELLER AV DET
SAMLEDE STYRE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex