Vendla AS
Juridisk navn:  Vendla AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 47849260
Øvre Austevollshella 9 Øvre Austevollshella 9 Fax: 56183312
5384 Torangsvåg 5384 Torangsvåg
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 982165407
Aksjekapital: 137.600 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/26/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Dreggen Revisjon AS
Regnskapsfører: Kompasso As
Utvikling:
Omsetning  
  
22.2%
Resultat  
  
131.96%
Egenkapital  
  
2.77%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 74.863.000 61.264.000 64.862.000 80.386.000 48.357.000
Resultat: 8.717.000 3.758.000 7.068.000 22.241.000 -20.908.000
Egenkapital: 46.665.000 45.408.000 42.852.000 37.104.000 22.108.000
Regnskap for  Vendla AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 74.863.000 61.264.000 64.862.000 80.386.000 48.357.000
Driftskostnader -61.408.000 -52.298.000 -52.150.000 -50.967.000 -59.270.000
Driftsresultat 13.455.000 8.966.000 12.713.000 29.419.000 -10.914.000
Finansinntekter 258.000 74.000 67.000 49.000 106.000
Finanskostnader -4.996.000 -5.282.000 -5.712.000 -7.227.000 -10.100.000
Finans -4.738.000 -5.208.000 -5.645.000 -7.178.000 -9.994.000
Resultat før skatt 8.717.000 3.758.000 7.068.000 22.241.000 -20.908.000
Skattekostnad -1.461.000 -410.000 -1.320.000 -5.245.000 5.590.000
Årsresultat 7.256.000 3.348.000 5.748.000 16.996.000 -15.318.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 200.163.000 216.277.000 230.796.000 246.419.000 288.015.000
Sum omløpsmidler 43.765.000 28.369.000 20.028.000 10.219.000 7.386.000
Sum eiendeler 243.928.000 244.646.000 250.824.000 256.638.000 295.401.000
Sum opptjent egenkapital 43.600.000 42.344.000 38.996.000 33.248.000 18.252.000
Sum egenkapital 46.665.000 45.408.000 42.852.000 37.104.000 22.108.000
Sum langsiktig gjeld 181.357.000 189.553.000 198.863.000 207.680.000 257.504.000
Sum kortsiktig gjeld 15.906.000 9.685.000 9.109.000 11.854.000 15.790.000
Sum gjeld og egenkapital 243.928.000 244.647.000 250.824.000 256.638.000 295.402.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 74.863.000 61.264.000 64.862.000 55.570.000 43.802.000
Andre inntekter 0 0 0 24.816.000 4.555.000
Driftsinntekter 74.863.000 61.264.000 64.862.000 80.386.000 48.357.000
Varekostnad 0 0 -3.138.000 -4.811.000 -2.641.000
Lønninger -25.059.000 -20.312.000 -20.456.000 -15.808.000 -15.592.000
Avskrivning -16.744.000 -16.974.000 -16.461.000 -16.417.000 -21.794.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -19.605.000 -15.012.000 -12.095.000 -13.931.000 -19.243.000
Driftskostnader -61.408.000 -52.298.000 -52.150.000 -50.967.000 -59.270.000
Driftsresultat 13.455.000 8.966.000 12.713.000 29.419.000 -10.914.000
Finansinntekter 258.000 74.000 67.000 49.000 106.000
Finanskostnader -4.996.000 -5.282.000 -5.712.000 -7.227.000 -10.100.000
Finans -4.738.000 -5.208.000 -5.645.000 -7.178.000 -9.994.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.000.000 0 0 -2.000.000 0
Årsresultat 7.256.000 3.348.000 5.748.000 16.996.000 -15.318.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 32.648.000 35.966.000 39.283.000 42.601.000 45.919.000
Fast eiendom 795.000 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 48.000 48.000
Driftsløsøre 586.000 2.657.000 3.682.000 4.677.000 6.468.000
Sum varige driftsmidler 167.515.000 180.111.000 191.312.000 203.618.000 241.896.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 200.000 200.000 200.000 200.000
Sum anleggsmidler 200.163.000 216.277.000 230.796.000 246.419.000 288.015.000
Varebeholdning 1.190.000 556.000 0 0 0
Kundefordringer 416.000 60.000 797.000 65.000 1.905.000
Andre fordringer 444.000 464.000 844.000 808.000 1.141.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 41.716.000 27.289.000 18.387.000 9.345.000 4.340.000
Sum omløpsmidler 43.765.000 28.369.000 20.028.000 10.219.000 7.386.000
Sum eiendeler 243.928.000 244.646.000 250.824.000 256.638.000 295.401.000
Sum opptjent egenkapital 43.600.000 42.344.000 38.996.000 33.248.000 18.252.000
Sum egenkapital 46.665.000 45.408.000 42.852.000 37.104.000 22.108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 13.190.000 11.729.000 11.319.000 9.999.000 4.754.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 478.000 125.000
Sum langsiktig gjeld 181.357.000 189.553.000 198.863.000 207.680.000 257.504.000
Leverandørgjeld 412.000 1.292.000 1.728.000 5.245.000 10.431.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.365.000 6.912.000 6.329.000 2.843.000 2.804.000
Utbytte -6.000.000 0 0 -2.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 3.129.000 1.481.000 1.053.000 1.288.000 2.430.000
Sum kortsiktig gjeld 15.906.000 9.685.000 9.109.000 11.854.000 15.790.000
Sum gjeld og egenkapital 243.928.000 244.647.000 250.824.000 256.638.000 295.402.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 27.859.000 18.684.000 10.919.000 -1.635.000 -8.404.000
Likviditetsgrad 1 2.8 2.9 2.2 0.9 0.5
Likviditetsgrad 2 2.7 2.9 2.2 0.9 0.5
Soliditet 19.1 18.6 17.1 14.5 7.5
Resultatgrad 1 14.6 19.6 36.6 -22.6
Rentedekningsgrad 2.7 1.7 2.2 4.1 -1.1
Gjeldsgrad 4.2 4.4 4.9 5.9 12.4
Total kapitalrentabilitet 5.6 3.7 5.1 11.5 -3.7
Signatur
12.09.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex