Jomfrureiser
Juridisk navn:  Velværereiser AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67558080
Postboks 12 Rådmann Halmrastsvei 10 A Fax: 67558099
1300 Sandvika 1300 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 950319178
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 12/21/1988
Foretakstype: AS
Revisor: Leo Revisjon DA
Regnskapsfører: Tet Regnskap Og Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.05%
Resultat  
  
98.18%
Egenkapital  
  
53.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 24.469.000 24.456.000 23.016.000 17.891.000 20.796.000
Resultat: 652.000 329.000 392.000 201.000 533.000
Egenkapital: 1.393.000 907.000 676.000 549.000 402.000
Regnskap for  Jomfrureiser
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 24.469.000 24.456.000 23.016.000 17.891.000 20.796.000
Driftskostnader -23.768.000 -24.080.000 -22.604.000 -17.679.000 -20.265.000
Driftsresultat 701.000 376.000 412.000 212.000 531.000
Finansinntekter 11.000 13.000 12.000 23.000 44.000
Finanskostnader -60.000 -60.000 -31.000 -34.000 -42.000
Finans -49.000 -47.000 -19.000 -11.000 2.000
Resultat før skatt 652.000 329.000 392.000 201.000 533.000
Skattekostnad -150.000 -79.000 -98.000 -54.000 49.000
Årsresultat 502.000 250.000 294.000 146.000 582.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 51.000
Sum omløpsmidler 4.136.000 3.064.000 2.338.000 2.965.000 2.068.000
Sum eiendeler 4.138.000 3.066.000 2.340.000 2.967.000 2.119.000
Sum opptjent egenkapital 893.000 407.000 176.000 49.000 -98.000
Sum egenkapital 1.393.000 907.000 676.000 549.000 402.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.746.000 2.159.000 1.663.000 2.419.000 1.717.000
Sum gjeld og egenkapital 4.139.000 3.066.000 2.339.000 2.968.000 2.119.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 24.357.000 24.295.000 22.909.000 17.797.000 20.703.000
Andre inntekter 113.000 161.000 107.000 94.000 92.000
Driftsinntekter 24.469.000 24.456.000 23.016.000 17.891.000 20.796.000
Varekostnad -19.723.000 -20.654.000 -19.159.000 -14.479.000 -17.020.000
Lønninger -2.396.000 -2.263.000 -2.165.000 -1.892.000 -1.680.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.649.000 -1.163.000 -1.280.000 -1.308.000 -1.565.000
Driftskostnader -23.768.000 -24.080.000 -22.604.000 -17.679.000 -20.265.000
Driftsresultat 701.000 376.000 412.000 212.000 531.000
Finansinntekter 11.000 13.000 12.000 23.000 44.000
Finanskostnader -60.000 -60.000 -31.000 -34.000 -42.000
Finans -49.000 -47.000 -19.000 -11.000 2.000
Konsernbidrag -17.000 -19.000 -166.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 502.000 250.000 294.000 146.000 582.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 49.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 51.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 34.000 0 0 0
Andre fordringer 1.003.000 601.000 550.000 1.158.000 566.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.134.000 2.429.000 1.714.000 1.807.000 1.502.000
Sum omløpsmidler 4.136.000 3.064.000 2.338.000 2.965.000 2.068.000
Sum eiendeler 4.138.000 3.066.000 2.340.000 2.967.000 2.119.000
Sum opptjent egenkapital 893.000 407.000 176.000 49.000 -98.000
Sum egenkapital 1.393.000 907.000 676.000 549.000 402.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 7.000 131.000 221.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 243.000 171.000 125.000 139.000 406.000
Betalbar skatt 145.000 73.000 43.000 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 158.000 141.000 133.000 128.000 108.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.193.000 1.644.000 1.141.000 2.146.000 1.203.000
Sum kortsiktig gjeld 2.746.000 2.159.000 1.663.000 2.419.000 1.717.000
Sum gjeld og egenkapital 4.139.000 3.066.000 2.339.000 2.968.000 2.119.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.390.000 905.000 675.000 546.000 351.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.4 1.4 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.4 1.3 1.3
Soliditet 33.7 29.6 28.9 18.5 19.0
Resultatgrad 2.9 1.5 1.8 1.2 2.6
Rentedekningsgrad 11.7 6.3 13.3 6.9 13.7
Gjeldsgrad 2 2.4 2.5 4.4 4.3
Total kapitalrentabilitet 17.2 12.7 18.1 7.9 27.1
Signatur
15.04.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.04.2010
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex