Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
VekstMiljø As
Juridisk navn:  Vekstmiljø AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51601580
Kvålkroken 4 Kvålkroken 4 Fax: 51601581
4323 Sandnes 4323 Sandnes
Fylke: Kommune:
Rogaland Sandnes
Org.nr: 965745629
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 12/31/1992
Foretakstype: AS
Revisor: Erga Revisjon AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
0.51%
Resultat  
  
1.14%
Egenkapital  
  
0.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 52.891.000 52.622.000 56.722.000 55.205.000 53.008.000
Resultat: 2.832.000 2.800.000 3.969.000 4.837.000 5.462.000
Egenkapital: 7.920.000 7.853.000 7.843.000 7.836.000 7.340.000
Regnskap for  VekstMiljø As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 52.891.000 52.622.000 56.722.000 55.205.000 53.008.000
Driftskostnader -50.008.000 -49.526.000 -52.671.000 -50.463.000 -47.664.000
Driftsresultat 2.883.000 3.096.000 4.049.000 4.742.000 5.343.000
Finansinntekter 158.000 138.000 165.000 328.000 283.000
Finanskostnader -209.000 -434.000 -245.000 -233.000 -164.000
Finans -51.000 -296.000 -80.000 95.000 119.000
Resultat før skatt 2.832.000 2.800.000 3.969.000 4.837.000 5.462.000
Skattekostnad -665.000 -690.000 -1.012.000 -1.341.000 -1.485.000
Årsresultat 2.167.000 2.110.000 2.957.000 3.496.000 3.977.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 617.000 766.000 657.000 785.000 622.000
Sum omløpsmidler 23.620.000 20.781.000 24.325.000 20.896.000 20.440.000
Sum eiendeler 24.237.000 21.547.000 24.982.000 21.681.000 21.062.000
Sum opptjent egenkapital 7.470.000 7.403.000 7.393.000 7.386.000 6.890.000
Sum egenkapital 7.920.000 7.853.000 7.843.000 7.836.000 7.340.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 16.317.000 13.694.000 17.139.000 13.845.000 13.722.000
Sum gjeld og egenkapital 24.237.000 21.547.000 24.982.000 21.681.000 21.062.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.891.000 52.476.000 56.722.000 55.123.000 53.008.000
Andre inntekter 0 146.000 0 83.000 0
Driftsinntekter 52.891.000 52.622.000 56.722.000 55.205.000 53.008.000
Varekostnad -43.551.000 -43.490.000 -46.794.000 -44.873.000 -42.265.000
Lønninger -3.805.000 -3.718.000 -3.498.000 -3.319.000 -3.251.000
Avskrivning -148.000 -143.000 -140.000 -101.000 -95.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.504.000 -2.175.000 -2.239.000 -2.170.000 -2.053.000
Driftskostnader -50.008.000 -49.526.000 -52.671.000 -50.463.000 -47.664.000
Driftsresultat 2.883.000 3.096.000 4.049.000 4.742.000 5.343.000
Finansinntekter 158.000 138.000 165.000 328.000 283.000
Finanskostnader -209.000 -434.000 -245.000 -233.000 -164.000
Finans -51.000 -296.000 -80.000 95.000 119.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.100.000 -2.100.000 -2.950.000 -3.000.000 -3.800.000
Årsresultat 2.167.000 2.110.000 2.957.000 3.496.000 3.977.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 202.000 203.000 320.000 330.000 396.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 373.000 498.000 249.000 137.000 209.000
Driftsløsøre 43.000 65.000 88.000 317.000 17.000
Sum varige driftsmidler 415.000 563.000 337.000 454.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 617.000 766.000 657.000 785.000 622.000
Varebeholdning 11.578.000 12.262.000 12.419.000 11.040.000 9.939.000
Kundefordringer 11.736.000 8.321.000 11.358.000 9.360.000 9.674.000
Andre fordringer 175.000 90.000 437.000 391.000 475.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 131.000 108.000 111.000 105.000 352.000
Sum omløpsmidler 23.620.000 20.781.000 24.325.000 20.896.000 20.440.000
Sum eiendeler 24.237.000 21.547.000 24.982.000 21.681.000 21.062.000
Sum opptjent egenkapital 7.470.000 7.403.000 7.393.000 7.386.000 6.890.000
Sum egenkapital 7.920.000 7.853.000 7.843.000 7.836.000 7.340.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.136.000 3.079.000 2.537.000 1.196.000 715.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 9.522.000 6.131.000 9.827.000 7.606.000 6.917.000
Betalbar skatt 664.000 573.000 1.002.000 1.275.000 1.482.000
Skyldig offentlige avgifter 2.222.000 1.443.000 187.000 148.000 183.000
Utbytte -2.100.000 -2.100.000 -2.950.000 -3.000.000 -3.800.000
Annen kortsiktig gjeld 673.000 369.000 636.000 619.000 625.000
Sum kortsiktig gjeld 16.317.000 13.694.000 17.139.000 13.845.000 13.722.000
Sum gjeld og egenkapital 24.237.000 21.547.000 24.982.000 21.681.000 21.062.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.303.000 7.087.000 7.186.000 7.051.000 6.718.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.4 1.5 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 0.6 0.7 0.8 0.8
Soliditet 32.7 36.4 31.4 36.1 34.8
Resultatgrad 5.5 5.9 7.1 8.6 10.1
Rentedekningsgrad 13.8 7.1 16.5 21.8 34.3
Gjeldsgrad 2.1 1.7 2.2 1.8 1.9
Total kapitalrentabilitet 12.5 1 16.9 23.4 26.7
Signatur
15.05.2017
STYRETS LEDER ALENE. TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
15.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex