Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veiservice Betongtransport AS
Juridisk navn:  Veiservice Betongtransport AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76960600
Postboks 115 Nedre Øra 12 Fagernes Fax: 76960601
8513 Ankenes 8513 Ankenes
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 966141549
Aksjekapital: 450.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 3/1/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Alfa Revisjon As
Regnskapsfører: Bdo As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.77%
Resultat  
  
-55.28%
Egenkapital  
  
24.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 17.516.000 15.957.000 15.329.000 18.531.000 21.522.000
Resultat: 495.000 1.107.000 -1.585.000 1.163.000 1.601.000
Egenkapital: 2.200.000 1.767.000 660.000 2.190.000 1.324.000
Regnskap for  Veiservice Betongtransport AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 17.516.000 15.957.000 15.329.000 18.531.000 21.522.000
Driftskostnader -16.886.000 -14.692.000 -16.761.000 -17.189.000 -19.703.000
Driftsresultat 631.000 1.266.000 -1.431.000 1.342.000 1.819.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -135.000 -159.000 -154.000 -179.000 -220.000
Finans -135.000 -158.000 -153.000 -178.000 -217.000
Resultat før skatt 495.000 1.107.000 -1.585.000 1.163.000 1.601.000
Skattekostnad -62.000 0 55.000 -296.000 -305.000
Årsresultat 433.000 1.107.000 -1.530.000 867.000 1.296.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.746.000 2.622.000 3.445.000 3.626.000 3.785.000
Sum omløpsmidler 3.522.000 2.886.000 2.122.000 4.426.000 3.757.000
Sum eiendeler 7.268.000 5.508.000 5.567.000 8.052.000 7.542.000
Sum opptjent egenkapital 1.740.000 1.307.000 200.000 1.730.000 864.000
Sum egenkapital 2.200.000 1.767.000 660.000 2.190.000 1.324.000
Sum langsiktig gjeld 3.212.000 1.821.000 2.937.000 2.743.000 2.738.000
Sum kortsiktig gjeld 1.855.000 1.920.000 1.970.000 3.119.000 3.480.000
Sum gjeld og egenkapital 7.267.000 5.508.000 5.567.000 8.052.000 7.542.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 17.516.000 15.957.000 14.984.000 18.442.000 21.522.000
Andre inntekter 0 0 345.000 89.000 0
Driftsinntekter 17.516.000 15.957.000 15.329.000 18.531.000 21.522.000
Varekostnad -67.000 -25.000 -34.000 -77.000 -77.000
Lønninger -6.270.000 -5.899.000 -6.263.000 -6.802.000 -8.124.000
Avskrivning -912.000 -814.000 -809.000 -918.000 -829.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.637.000 -7.954.000 -9.655.000 -9.392.000 -10.673.000
Driftskostnader -16.886.000 -14.692.000 -16.761.000 -17.189.000 -19.703.000
Driftsresultat 631.000 1.266.000 -1.431.000 1.342.000 1.819.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader -135.000 -159.000 -154.000 -179.000 -220.000
Finans -135.000 -158.000 -153.000 -178.000 -217.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 433.000 1.107.000 -1.530.000 867.000 1.296.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 2.000 23.000 44.000 65.000
Maskiner anlegg 3.461.000 2.319.000 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 12.000 3.124.000 3.175.000 3.403.000
Sum varige driftsmidler 3.466.000 2.333.000 3.146.000 3.219.000 3.468.000
Sum finansielle anleggsmidler 281.000 290.000 299.000 408.000 317.000
Sum anleggsmidler 3.746.000 2.622.000 3.445.000 3.626.000 3.785.000
Varebeholdning 69.000 0 0 0 0
Kundefordringer 1.142.000 1.784.000 1.481.000 2.311.000 1.593.000
Andre fordringer 108.000 341.000 406.000 203.000 496.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.202.000 761.000 234.000 1.912.000 1.668.000
Sum omløpsmidler 3.522.000 2.886.000 2.122.000 4.426.000 3.757.000
Sum eiendeler 7.268.000 5.508.000 5.567.000 8.052.000 7.542.000
Sum opptjent egenkapital 1.740.000 1.307.000 200.000 1.730.000 864.000
Sum egenkapital 2.200.000 1.767.000 660.000 2.190.000 1.324.000
Sum avsetninger til forpliktelser 62.000 0 0 55.000 75.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 180.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.212.000 1.821.000 2.937.000 2.743.000 2.738.000
Leverandørgjeld 672.000 703.000 779.000 848.000 1.285.000
Betalbar skatt 0 0 0 317.000 230.000
Skyldig offentlige avgifter 580.000 658.000 431.000 849.000 950.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 603.000 560.000 580.000 1.105.000 1.015.000
Sum kortsiktig gjeld 1.855.000 1.920.000 1.970.000 3.119.000 3.480.000
Sum gjeld og egenkapital 7.267.000 5.508.000 5.567.000 8.052.000 7.542.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.667.000 966.000 152.000 1.307.000 277.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.1 1.4 1.1
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.1 1.4 1.1
Soliditet 30.3 32.1 11.9 27.2 17.6
Resultatgrad 3.6 7.9 -9.3 7.2 8.5
Rentedekningsgrad 4.7 8 -9.3 7.5 8.3
Gjeldsgrad 2.3 2.1 7.4 2.7 4.7
Total kapitalrentabilitet 8.7 2 -25.7 16.7 24.2
Signatur
17.01.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex