Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Veiservice As
Juridisk navn:  Veiservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 24047800
Gneisveien 1 Gneisveien 1 Fax:
1914 Ytre Enebakk 1914 Ytre Enebakk
Fylke: Kommune:
Viken Enebakk
Org.nr: 915180035
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/13/2015
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-19.71%
Resultat  
  
-40.77%
Egenkapital  
  
-5.17%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.738.000 20.847.000 16.853.000 3.139.000
Resultat: 1.149.000 1.940.000 1.208.000 230.000
Egenkapital: 2.203.000 2.323.000 1.163.000 259.000
Regnskap for  Veiservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.738.000 20.847.000 16.853.000 3.139.000
Driftskostnader -15.607.000 -18.911.000 -15.645.000 -2.909.000
Driftsresultat 1.131.000 1.936.000 1.208.000 230.000
Finansinntekter 20.000 8.000 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -2.000 0
Finans 18.000 3.000 0 0
Resultat før skatt 1.149.000 1.940.000 1.208.000 230.000
Skattekostnad -269.000 -479.000 -305.000 -61.000
Årsresultat 880.000 1.461.000 903.000 169.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 685.000 616.000 365.000 314.000
Sum omløpsmidler 5.391.000 4.932.000 4.109.000 1.068.000
Sum eiendeler 6.076.000 5.548.000 4.474.000 1.382.000
Sum opptjent egenkapital 2.103.000 2.223.000 1.063.000 159.000
Sum egenkapital 2.203.000 2.323.000 1.163.000 259.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 17.000
Sum kortsiktig gjeld 3.873.000 3.225.000 3.300.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 6.076.000 5.548.000 4.474.000 1.382.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.738.000 20.847.000 16.853.000 3.139.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 16.738.000 20.847.000 16.853.000 3.139.000
Varekostnad -8.169.000 -10.217.000 -11.747.000 -2.090.000
Lønninger -4.903.000 -5.668.000 -2.703.000 -481.000
Avskrivning -249.000 -214.000 -149.000 -28.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.286.000 -2.812.000 -1.046.000 -310.000
Driftskostnader -15.607.000 -18.911.000 -15.645.000 -2.909.000
Driftsresultat 1.131.000 1.936.000 1.208.000 230.000
Finansinntekter 20.000 8.000 2.000 0
Finanskostnader -2.000 -5.000 -2.000 0
Finans 18.000 3.000 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -300.000 0 0
Årsresultat 880.000 1.461.000 903.000 169.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 88.000 137.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 597.000 479.000 365.000 314.000
Sum varige driftsmidler 597.000 479.000 365.000 314.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 685.000 616.000 365.000 314.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 4.301.000 2.711.000 3.680.000 951.000
Andre fordringer 181.000 157.000 146.000 54.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 910.000 2.064.000 284.000 63.000
Sum omløpsmidler 5.391.000 4.932.000 4.109.000 1.068.000
Sum eiendeler 6.076.000 5.548.000 4.474.000 1.382.000
Sum opptjent egenkapital 2.103.000 2.223.000 1.063.000 159.000
Sum egenkapital 2.203.000 2.323.000 1.163.000 259.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 11.000 17.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 11.000 17.000
Leverandørgjeld 1.258.000 401.000 770.000 266.000
Betalbar skatt 220.000 627.000 311.000 44.000
Skyldig offentlige avgifter 639.000 610.000 455.000 -7.000
Utbytte -1.000.000 -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 756.000 1.288.000 1.764.000 803.000
Sum kortsiktig gjeld 3.873.000 3.225.000 3.300.000 1.106.000
Sum gjeld og egenkapital 6.076.000 5.548.000 4.474.000 1.382.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.518.000 1.707.000 809.000 -38.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.2 1.0
Likviditetsgrad 2 1.4 1.5 1.2 1.0
Soliditet 36.3 41.9 2 18.7
Resultatgrad 6.8 9.3 7.2 7.3
Rentedekningsgrad 565.5 387.2 6
Gjeldsgrad 1.8 1.4 2.8 4.3
Total kapitalrentabilitet 18.9 3 2 16.6
Signatur
30.06.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex