Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vedavågen Fryseri Eiendom AS
Juridisk navn:  Vedavågen Fryseri Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97056166
Postboks 57 Vestre Veaveg 131 Fax:
4295 Veavågen 4275 Sævelandsvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 974520273
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/19/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Reidar Sund Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-44.18%
Resultat  
  
-8580%
Egenkapital  
  
-46.81%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 211.000 378.000 436.000 374.000 447.000
Resultat: -424.000 5.000 53.000 -334.000 -4.000
Egenkapital: 375.000 705.000 706.000 671.000 926.000
Regnskap for  Vedavågen Fryseri Eiendom AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 211.000 378.000 436.000 374.000 447.000
Driftskostnader -606.000 -354.000 -362.000 -687.000 -433.000
Driftsresultat -395.000 24.000 75.000 -312.000 15.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -30.000 -19.000 -21.000 -22.000 -20.000
Finans -29.000 -19.000 -21.000 -22.000 -19.000
Resultat før skatt -424.000 5.000 53.000 -334.000 -4.000
Skattekostnad 93.000 -6.000 -18.000 78.000 -3.000
Årsresultat -331.000 -1.000 36.000 -256.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 974.000 943.000 1.014.000 1.028.000 1.129.000
Sum omløpsmidler 753.000 177.000 246.000 143.000 135.000
Sum eiendeler 1.727.000 1.120.000 1.260.000 1.171.000 1.264.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 505.000 506.000 471.000 726.000
Sum egenkapital 375.000 705.000 706.000 671.000 926.000
Sum langsiktig gjeld 1.046.000 386.000 434.000 481.000 307.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 28.000 119.000 20.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.727.000 1.119.000 1.259.000 1.172.000 1.264.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 137.000 281.000 319.000 249.000 249.000
Andre inntekter 74.000 98.000 117.000 125.000 199.000
Driftsinntekter 211.000 378.000 436.000 374.000 447.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 -2.000
Avskrivning -63.000 -65.000 -72.000 -59.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -543.000 -289.000 -290.000 -628.000 -367.000
Driftskostnader -606.000 -354.000 -362.000 -687.000 -433.000
Driftsresultat -395.000 24.000 75.000 -312.000 15.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -30.000 -19.000 -21.000 -22.000 -20.000
Finans -29.000 -19.000 -21.000 -22.000 -19.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -331.000 -1.000 36.000 -256.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 197.000 103.000 109.000 127.000 48.000
Fast eiendom 747.000 795.000 842.000 889.000 936.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 45.000 63.000 13.000 25.000
Sum varige driftsmidler 777.000 840.000 905.000 902.000 961.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 120.000
Sum anleggsmidler 974.000 943.000 1.014.000 1.028.000 1.129.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 60.000 28.000 61.000 63.000 48.000
Andre fordringer 87.000 18.000 0 64.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 606.000 130.000 185.000 15.000 75.000
Sum omløpsmidler 753.000 177.000 246.000 143.000 135.000
Sum eiendeler 1.727.000 1.120.000 1.260.000 1.171.000 1.264.000
Sum opptjent egenkapital 175.000 505.000 506.000 471.000 726.000
Sum egenkapital 375.000 705.000 706.000 671.000 926.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.046.000 386.000 434.000 481.000 307.000
Leverandørgjeld 281.000 8.000 105.000 15.000 26.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 15.000 9.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 306.000 28.000 119.000 20.000 31.000
Sum gjeld og egenkapital 1.727.000 1.119.000 1.259.000 1.172.000 1.264.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 447.000 149.000 127.000 123.000 104.000
Likviditetsgrad 1 2.5 6.3 2.1 7.2 4.4
Likviditetsgrad 2 2.5 6.3 2.1 7.2 4.4
Soliditet 21.7 6 56.1 57.3 73.3
Resultatgrad -187.2 6.3 17.2 -83.4 3.4
Rentedekningsgrad -13.2 1.3 3.6 -14.2 0.8
Gjeldsgrad 3.6 0.6 0.8 0.7 0.4
Total kapitalrentabilitet -22.8 2.1 6 -26.6 1.3
Signatur
19.05.2016
STYREFORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
19.05.2016
DAGLIG LEDER.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex