Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaskerigården As
Juridisk navn:  Vaskerigården As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandvegen 10 Strandvegen 10 Fax:
7713 Steinkjer 7713 Steinkjer
Fylke: Kommune:
Trøndelag Steinkjer
Org.nr: 923104305
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/24/2019
Foretakstype: AS
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 411.000
Resultat: 1.123.000
Egenkapital: 1.148.000
Regnskap for  Vaskerigården As
Resultat 2019
Driftsinntekter 411.000
Driftskostnader -167.000
Driftsresultat 244.000
Finansinntekter 900.000
Finanskostnader -21.000
Finans 879.000
Resultat før skatt 1.123.000
Skattekostnad -41.000
Årsresultat 1.081.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.893.000
Sum omløpsmidler 937.000
Sum eiendeler 2.830.000
Sum opptjent egenkapital 1.081.000
Sum egenkapital 1.148.000
Sum langsiktig gjeld 1.628.000
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 2.830.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000
Andre inntekter 184.000
Driftsinntekter 411.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -99.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -68.000
Driftskostnader -167.000
Driftsresultat 244.000
Finansinntekter 900.000
Finanskostnader -21.000
Finans 879.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 1.081.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 1.778.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 1.778.000
Sum finansielle anleggsmidler 115.000
Sum anleggsmidler 1.893.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer -16.000
Andre fordringer 0
Sum investeringer 19.000
Kasse, bank 34.000
Sum omløpsmidler 937.000
Sum eiendeler 2.830.000
Sum opptjent egenkapital 1.081.000
Sum egenkapital 1.148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 1.628.000
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 47.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 54.000
Sum gjeld og egenkapital 2.830.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 883.000
Likviditetsgrad 1 17.4
Likviditetsgrad 2 17.4
Soliditet 40.6
Resultatgrad 59.4
Rentedekningsgrad 11.6
Gjeldsgrad 1.5
Total kapitalrentabilitet 40.4
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex