Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaskeriet Dalane AS
Juridisk navn:  Vaskeriet Dalane AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51477800
Drageland Drageland Fax: 51477799
4380 Hauge I Dalane 4380 Hauge I Dalane
Fylke: Kommune:
Rogaland Sokndal
Org.nr: 985082162
Aksjekapital: 100.350 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 11/14/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
19.56%
Resultat  
  
77.67%
Egenkapital  
  
23.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 10.948.000 9.157.000 8.728.000 9.051.000 9.898.000
Resultat: 1.695.000 954.000 701.000 940.000 1.333.000
Egenkapital: 5.882.000 4.779.000 4.293.000 4.292.000 3.603.000
Regnskap for  Vaskeriet Dalane AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 10.948.000 9.157.000 8.728.000 9.051.000 9.898.000
Driftskostnader -9.246.000 -8.189.000 -8.010.000 -8.089.000 -8.562.000
Driftsresultat 1.702.000 968.000 718.000 963.000 1.337.000
Finansinntekter 6.000 5.000 5.000 5.000 31.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -22.000 -27.000 -35.000
Finans -7.000 -14.000 -17.000 -22.000 -4.000
Resultat før skatt 1.695.000 954.000 701.000 940.000 1.333.000
Skattekostnad -353.000 -218.000 -200.000 -251.000 -374.000
Årsresultat 1.342.000 736.000 501.000 689.000 959.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.369.000 2.493.000 2.336.000 2.409.000 2.614.000
Sum omløpsmidler 4.971.000 4.847.000 4.907.000 4.515.000 4.388.000
Sum eiendeler 8.340.000 7.340.000 7.243.000 6.924.000 7.002.000
Sum opptjent egenkapital 5.782.000 4.675.000 4.189.000 4.188.000 3.498.000
Sum egenkapital 5.882.000 4.779.000 4.293.000 4.292.000 3.603.000
Sum langsiktig gjeld 215.000 455.000 585.000 705.000 825.000
Sum kortsiktig gjeld 2.243.000 2.106.000 2.365.000 1.927.000 2.575.000
Sum gjeld og egenkapital 8.339.000 7.340.000 7.243.000 6.924.000 7.002.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.948.000 9.157.000 8.728.000 9.051.000 9.898.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.948.000 9.157.000 8.728.000 9.051.000 9.898.000
Varekostnad -7.000 -13.000 -15.000 -17.000 -28.000
Lønninger -6.032.000 -5.343.000 -5.136.000 -5.255.000 -5.848.000
Avskrivning -428.000 -359.000 -464.000 -397.000 -409.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.779.000 -2.474.000 -2.395.000 -2.420.000 -2.277.000
Driftskostnader -9.246.000 -8.189.000 -8.010.000 -8.089.000 -8.562.000
Driftsresultat 1.702.000 968.000 718.000 963.000 1.337.000
Finansinntekter 6.000 5.000 5.000 5.000 31.000
Finanskostnader -13.000 -19.000 -22.000 -27.000 -35.000
Finans -7.000 -14.000 -17.000 -22.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -250.000 -500.000 0 -800.000
Årsresultat 1.342.000 736.000 501.000 689.000 959.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 2.178.000 2.046.000 1.947.000 2.024.000 2.101.000
Maskiner anlegg 69.000 102.000 108.000 213.000 315.000
Driftsløsøre 1.122.000 346.000 280.000 171.000 198.000
Sum varige driftsmidler 3.369.000 2.493.000 2.336.000 2.409.000 2.614.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.369.000 2.493.000 2.336.000 2.409.000 2.614.000
Varebeholdning 219.000 196.000 189.000 164.000 116.000
Kundefordringer 1.554.000 1.321.000 1.315.000 2.003.000 1.291.000
Andre fordringer 113.000 114.000 151.000 199.000 254.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.084.000 3.216.000 3.252.000 2.150.000 2.728.000
Sum omløpsmidler 4.971.000 4.847.000 4.907.000 4.515.000 4.388.000
Sum eiendeler 8.340.000 7.340.000 7.243.000 6.924.000 7.002.000
Sum opptjent egenkapital 5.782.000 4.675.000 4.189.000 4.188.000 3.498.000
Sum egenkapital 5.882.000 4.779.000 4.293.000 4.292.000 3.603.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 215.000 455.000 585.000 705.000 825.000
Leverandørgjeld 791.000 376.000 455.000 295.000 256.000
Betalbar skatt 353.000 218.000 200.000 251.000 374.000
Skyldig offentlige avgifter 538.000 584.000 576.000 699.000 622.000
Utbytte 0 -250.000 -500.000 0 -800.000
Annen kortsiktig gjeld 561.000 928.000 1.133.000 681.000 1.323.000
Sum kortsiktig gjeld 2.243.000 2.106.000 2.365.000 1.927.000 2.575.000
Sum gjeld og egenkapital 8.339.000 7.340.000 7.243.000 6.924.000 7.002.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.728.000 2.741.000 2.542.000 2.588.000 1.813.000
Likviditetsgrad 1 2.2 2.3 2 2.3 1.7
Likviditetsgrad 2 2.1 2.2 2 2.3 1.7
Soliditet 70.5 65.1 59.3 6 51.4
Resultatgrad 15.5 10.6 8.2 10.6 13.5
Rentedekningsgrad 130.9 50.9 32.6 35.7 39.1
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.7 0.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 20.5 13.3 1 1 19.5
Signatur
27.04.2020
SIGNATUR
PUNTERVOLL TORMOD ANSGAR
Prokurister
27.04.2020
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex