Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaskeriet Boligsameie 1
Juridisk navn:  Vaskeriet Boligsameie 1
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
V/Usbl Lillehammer Storgata 100 V/Usbl Lillehammer Storgata 100 Fax:
2615 Lillehammer 2615 Lillehammer
Fylke: Kommune:
Innlandet Lillehammer
Org.nr: 922391211
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 1/23/2019
Foretakstype: ESEK
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.050.000
Resultat: 347.000
Egenkapital: 347.000
Regnskap for  Vaskeriet Boligsameie 1
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.050.000
Driftskostnader -706.000
Driftsresultat 344.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Resultat før skatt 347.000
Skattekostnad 0
Årsresultat 347.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 744.000
Sum eiendeler 744.000
Sum opptjent egenkapital 347.000
Sum egenkapital 347.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 397.000
Sum gjeld og egenkapital 744.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 1.050.000
Driftsinntekter 1.050.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -706.000
Driftskostnader -706.000
Driftsresultat 344.000
Finansinntekter 3.000
Finanskostnader 0
Finans 3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 347.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 309.000
Kasse, bank 435.000
Sum omløpsmidler 744.000
Sum eiendeler 744.000
Sum opptjent egenkapital 347.000
Sum egenkapital 347.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 397.000
Sum kortsiktig gjeld 397.000
Sum gjeld og egenkapital 744.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 347.000
Likviditetsgrad 1 1.9
Likviditetsgrad 2 1.9
Soliditet 46.6
Resultatgrad 32.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.1
Total kapitalrentabilitet 46.6
Signatur
28.09.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex