Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vaskeriet Bergen AS
Juridisk navn:  Vaskeriet Bergen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55591335
Grimstadneset 4 Grimstadneset 4 Fax: 55591336
5252 Søreidgrend 5252 Søreidgrend
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 976546431
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1996 1
Foretakstype: AS
Revisor: Søreide Revisjon AS
Regnskapsfører: Primo Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-665.22%
Egenkapital  
  
-46.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -176.000 -23.000 -18.000 1.985.000 1.466.000
Egenkapital: 1.327.000 2.477.000 3.621.000 3.634.000 1.644.000
Regnskap for  Vaskeriet Bergen AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -26.000 -23.000 -15.000 -15.000 -34.000
Driftsresultat -26.000 -23.000 -15.000 -15.000 -34.000
Finansinntekter -150.000 0 0 2.000.000 1.500.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans -150.000 0 -2.000 2.000.000 1.500.000
Resultat før skatt -176.000 -23.000 -18.000 1.985.000 1.466.000
Skattekostnad 6.000 6.000 5.000 5.000 12.000
Årsresultat -170.000 -17.000 -12.000 1.990.000 1.478.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 15.000 165.000 165.000 165.000 140.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 2.351.000 3.483.000 3.501.000 1.552.000
Sum eiendeler 1.354.000 2.516.000 3.648.000 3.666.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 2.277.000 3.421.000 3.434.000 1.444.000
Sum egenkapital 1.327.000 2.477.000 3.621.000 3.634.000 1.644.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 13.000 19.000 25.000 32.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 26.000 8.000 7.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 1.354.000 2.516.000 3.648.000 3.666.000 1.692.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -26.000 -23.000 -15.000 -15.000 -34.000
Driftskostnader -26.000 -23.000 -15.000 -15.000 -34.000
Driftsresultat -26.000 -23.000 -15.000 -15.000 -34.000
Finansinntekter -150.000 0 0 2.000.000 1.500.000
Finanskostnader 0 0 -2.000 0 0
Finans -150.000 0 -2.000 2.000.000 1.500.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -980.000 0 0 0 0
Årsresultat -170.000 -17.000 -12.000 1.990.000 1.478.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 15.000 165.000 165.000 165.000 140.000
Sum anleggsmidler 15.000 165.000 165.000 165.000 140.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 1.319.000 2.332.000 3.464.000 3.480.000 1.532.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 20.000 19.000 19.000 20.000 20.000
Sum omløpsmidler 1.339.000 2.351.000 3.483.000 3.501.000 1.552.000
Sum eiendeler 1.354.000 2.516.000 3.648.000 3.666.000 1.692.000
Sum opptjent egenkapital 1.127.000 2.277.000 3.421.000 3.434.000 1.444.000
Sum egenkapital 1.327.000 2.477.000 3.621.000 3.634.000 1.644.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 13.000 19.000 25.000 32.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 8.000 13.000 19.000 25.000 32.000
Leverandørgjeld 19.000 26.000 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -980.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 7.000 7.000 16.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 26.000 8.000 7.000 16.000
Sum gjeld og egenkapital 1.354.000 2.516.000 3.648.000 3.666.000 1.692.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.320.000 2.325.000 3.475.000 3.494.000 1.536.000
Likviditetsgrad 1 70.5 90.4 435.4 500.1 97.0
Likviditetsgrad 2 70.5 90.4 435.4 500.1 97.1
Soliditet 9 98.4 99.3 99.1 97.2
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -7.5
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet -0.9 -0.4 54.1 86.6
Signatur
22.03.2007
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
22.03.2007
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex