Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varnaveien 22 As
Juridisk navn:  Varnaveien 22 As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92060908
C/O Zenith-Eiendom As Postboks 4218 Nydalen Inngang B1 Sandakerveien 24C Fax: 22615750
0401 Oslo 473 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 812749242
Aksjekapital: 920.000 NOK
Etableringsdato: 12/15/1980
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Oslo As
Regnskapsfører: Zenith Eiendom As
Utvikling:
Omsetning  
  
4.14%
Resultat  
  
14.45%
Egenkapital  
  
3.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.673.000 3.527.000 3.456.000 3.383.000 3.265.000
Resultat: 1.837.000 1.605.000 1.685.000 1.634.000 1.321.000
Egenkapital: 5.613.000 5.399.000 4.097.000 9.464.000 9.114.000
Regnskap for  Varnaveien 22 As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.673.000 3.527.000 3.456.000 3.383.000 3.265.000
Driftskostnader -978.000 -1.041.000 -805.000 -753.000 -805.000
Driftsresultat 2.695.000 2.487.000 2.650.000 2.630.000 2.461.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader -859.000 -882.000 -967.000 -998.000 -1.148.000
Finans -859.000 -881.000 -966.000 -996.000 -1.140.000
Resultat før skatt 1.837.000 1.605.000 1.685.000 1.634.000 1.321.000
Skattekostnad -339.000 -304.000 -342.000 -287.000 -357.000
Årsresultat 1.498.000 1.302.000 1.343.000 1.348.000 964.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.575.000 25.125.000 31.005.000 23.166.000 23.682.000
Sum omløpsmidler 768.000 944.000 1.096.000 8.963.000 8.188.000
Sum eiendeler 27.343.000 26.069.000 32.101.000 32.129.000 31.870.000
Sum opptjent egenkapital 1.515.000 1.302.000 0 1.337.000 987.000
Sum egenkapital 5.613.000 5.399.000 4.097.000 9.464.000 9.114.000
Sum langsiktig gjeld 19.604.000 19.805.000 20.457.000 18.229.000 19.505.000
Sum kortsiktig gjeld 2.126.000 866.000 7.546.000 4.435.000 3.251.000
Sum gjeld og egenkapital 27.342.000 26.070.000 32.100.000 32.128.000 31.870.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.632.000 3.492.000 3.425.000 3.355.000 3.236.000
Andre inntekter 41.000 35.000 31.000 29.000 29.000
Driftsinntekter 3.673.000 3.527.000 3.456.000 3.383.000 3.265.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -520.000 -518.000 -516.000 -516.000 -515.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -458.000 -523.000 -289.000 -237.000 -290.000
Driftskostnader -978.000 -1.041.000 -805.000 -753.000 -805.000
Driftsresultat 2.695.000 2.487.000 2.650.000 2.630.000 2.461.000
Finansinntekter 0 1.000 1.000 2.000 8.000
Finanskostnader -859.000 -882.000 -967.000 -998.000 -1.148.000
Finans -859.000 -881.000 -966.000 -996.000 -1.140.000
Konsernbidrag -1.284.000 0 -8.066.000 -998.000 -740.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.498.000 1.302.000 1.343.000 1.348.000 964.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 21.739.000 22.187.000 22.664.000 23.166.000 23.682.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 21.739.000 22.187.000 22.664.000 23.166.000 23.682.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.835.000 2.938.000 8.341.000 0 0
Sum anleggsmidler 26.575.000 25.125.000 31.005.000 23.166.000 23.682.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 101.000 58.000 0 0 8.000
Andre fordringer 69.000 13.000 63.000 8.157.000 7.265.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 597.000 873.000 1.032.000 806.000 916.000
Sum omløpsmidler 768.000 944.000 1.096.000 8.963.000 8.188.000
Sum eiendeler 27.343.000 26.069.000 32.101.000 32.129.000 31.870.000
Sum opptjent egenkapital 1.515.000 1.302.000 0 1.337.000 987.000
Sum egenkapital 5.613.000 5.399.000 4.097.000 9.464.000 9.114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.830.000 1.874.000 1.910.000 1.933.000 2.015.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 19.604.000 19.805.000 20.457.000 18.229.000 19.505.000
Leverandørgjeld 163.000 204.000 179.000 68.000 115.000
Betalbar skatt 0 340.000 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 90.000 91.000 91.000 109.000 92.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.873.000 231.000 7.268.000 4.258.000 3.044.000
Sum kortsiktig gjeld 2.126.000 866.000 7.546.000 4.435.000 3.251.000
Sum gjeld og egenkapital 27.342.000 26.070.000 32.100.000 32.128.000 31.870.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.358.000 78.000 -6.450.000 4.528.000 4.937.000
Likviditetsgrad 1 0.4 1.1 0.1 2.0 2.5
Likviditetsgrad 2 0.4 1.1 0.1 2.1 2.6
Soliditet 20.5 20.7 12.8 29.5 28.6
Resultatgrad 73.4 70.5 76.7 77.7 75.4
Rentedekningsgrad 3.1 2.8 2.7 2.6 2.2
Gjeldsgrad 3.9 3.8 6.8 2.4 2.5
Total kapitalrentabilitet 9.9 9.5 8.3 8.2 7.7
Signatur
30.10.2013
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
30.10.2013
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS
LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex