Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Varhaug Park & Hage AS
Juridisk navn:  Varhaug Park & Hage AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51435900
Dublandsvegen 35A Dublandov 35 A Fax: 51434369
4360 Varhaug 4360 Varhaug
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 983505570
Aksjekapital: 102.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 6/15/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bryne Revisjon AS
Regnskapsfører: Dataplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.14%
Resultat  
  
-84.77%
Egenkapital  
  
16.99%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 14.743.000 16.973.000 13.624.000 14.626.000 15.090.000
Resultat: 148.000 972.000 843.000 282.000 320.000
Egenkapital: 792.000 677.000 630.000 1.990.000 1.981.000
Regnskap for  Varhaug Park & Hage AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 14.743.000 16.973.000 13.624.000 14.626.000 15.090.000
Driftskostnader -14.512.000 -15.964.000 -12.787.000 -14.340.000 -14.753.000
Driftsresultat 231.000 1.009.000 837.000 287.000 336.000
Finansinntekter 1.000 26.000 24.000 18.000 11.000
Finanskostnader -84.000 -63.000 -17.000 -24.000 -28.000
Finans -83.000 -37.000 7.000 -6.000 -17.000
Resultat før skatt 148.000 972.000 843.000 282.000 320.000
Skattekostnad -33.000 -224.000 -204.000 -73.000 -87.000
Årsresultat 115.000 747.000 639.000 209.000 232.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 290.000 329.000 128.000 100.000 106.000
Sum omløpsmidler 3.937.000 4.508.000 4.181.000 3.515.000 3.185.000
Sum eiendeler 4.227.000 4.837.000 4.309.000 3.615.000 3.291.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 575.000 528.000 1.888.000 1.879.000
Sum egenkapital 792.000 677.000 630.000 1.990.000 1.981.000
Sum langsiktig gjeld 1.713.000 1.894.000 25.000 86.000 197.000
Sum kortsiktig gjeld 1.722.000 2.266.000 3.654.000 1.540.000 1.113.000
Sum gjeld og egenkapital 4.227.000 4.837.000 4.309.000 3.616.000 3.291.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.723.000 16.863.000 13.570.000 14.589.000 14.765.000
Andre inntekter 20.000 110.000 54.000 37.000 325.000
Driftsinntekter 14.743.000 16.973.000 13.624.000 14.626.000 15.090.000
Varekostnad -7.492.000 -8.096.000 -6.103.000 -7.405.000 -7.438.000
Lønninger -5.005.000 -5.749.000 -4.605.000 -4.558.000 -4.924.000
Avskrivning -90.000 -68.000 -47.000 -66.000 -93.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.925.000 -2.051.000 -2.032.000 -2.311.000 -2.298.000
Driftskostnader -14.512.000 -15.964.000 -12.787.000 -14.340.000 -14.753.000
Driftsresultat 231.000 1.009.000 837.000 287.000 336.000
Finansinntekter 1.000 26.000 24.000 18.000 11.000
Finanskostnader -84.000 -63.000 -17.000 -24.000 -28.000
Finans -83.000 -37.000 7.000 -6.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -700.000 -2.000.000 -200.000 0
Årsresultat 115.000 747.000 639.000 209.000 232.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 1.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 195.000 206.000 125.000 86.000 71.000
Driftsløsøre 95.000 123.000 3.000 13.000 34.000
Sum varige driftsmidler 290.000 329.000 128.000 100.000 105.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 290.000 329.000 128.000 100.000 106.000
Varebeholdning 475.000 502.000 635.000 609.000 417.000
Kundefordringer 2.683.000 1.259.000 3.350.000 1.505.000 1.756.000
Andre fordringer 103.000 45.000 65.000 175.000 453.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 676.000 2.703.000 130.000 1.226.000 559.000
Sum omløpsmidler 3.937.000 4.508.000 4.181.000 3.515.000 3.185.000
Sum eiendeler 4.227.000 4.837.000 4.309.000 3.615.000 3.291.000
Sum opptjent egenkapital 690.000 575.000 528.000 1.888.000 1.879.000
Sum egenkapital 792.000 677.000 630.000 1.990.000 1.981.000
Sum avsetninger til forpliktelser 34.000 42.000 25.000 20.000 24.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.713.000 1.894.000 25.000 86.000 197.000
Leverandørgjeld 768.000 320.000 487.000 447.000 380.000
Betalbar skatt 40.000 208.000 198.000 77.000 23.000
Skyldig offentlige avgifter 478.000 535.000 597.000 427.000 272.000
Utbytte 0 -700.000 -2.000.000 -200.000 0
Annen kortsiktig gjeld 435.000 503.000 372.000 389.000 437.000
Sum kortsiktig gjeld 1.722.000 2.266.000 3.654.000 1.540.000 1.113.000
Sum gjeld og egenkapital 4.227.000 4.837.000 4.309.000 3.616.000 3.291.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.215.000 2.242.000 527.000 1.975.000 2.072.000
Likviditetsgrad 1 2 2 1 2.3 2.9
Likviditetsgrad 2 2 1.8 1 1.9 2.5
Soliditet 18.7 1 14.6 5 60.2
Resultatgrad 1.6 5.9 6.1 2 2.2
Rentedekningsgrad 2.8 1 49.2 1 12.4
Gjeldsgrad 4.3 6.1 5.8 0.8 0.7
Total kapitalrentabilitet 5.5 21.4 2 8.4 10.5
Signatur
21.06.2013
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Prokurister
21.06.2013
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex