Vanylven Rekneskapslag Sa
Juridisk navn:  Vanylven Rekneskapslag Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70234190
Fax: 70023968
6140 Syvde 6140 Syvde
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vanylven
Org.nr: 955334752
Aksjekapital: 68.000 NOK
Etableringsdato: 6/15/1971
Foretakstype: SA
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-650%
Egenkapital  
  
-61.11%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 0 2.295.000 3.007.000 2.382.000 2.476.000
Resultat: -44.000 8.000 0 0 0
Egenkapital: 28.000 72.000 80.000 81.000 81.000
Regnskap for  Vanylven Rekneskapslag Sa
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 0 2.295.000 3.007.000 2.382.000 2.476.000
Driftskostnader -10.000 -2.257.000 -2.974.000 -2.351.000 -2.445.000
Driftsresultat -10.000 38.000 32.000 31.000 31.000
Finansinntekter 3.000 5.000 4.000 7.000 5.000
Finanskostnader -37.000 -35.000 -37.000 -38.000 -36.000
Finans -34.000 -30.000 -33.000 -31.000 -31.000
Resultat før skatt -44.000 8.000 0 0 0
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 8.000 0 0 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 264.000 554.000 662.000 673.000 698.000
Sum eiendeler 264.000 554.000 662.000 673.000 698.000
Sum opptjent egenkapital -40.000 4.000 -5.000 -5.000 81.000
Sum egenkapital 28.000 72.000 80.000 81.000 81.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 236.000 482.000 581.000 593.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 554.000 662.000 674.000 698.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 2.402.000 2.885.000 2.382.000 0
Andre inntekter 0 -108.000 123.000 0 2.476.000
Driftsinntekter 0 2.295.000 3.007.000 2.382.000 2.476.000
Varekostnad 0 -154.000 -413.000 -316.000 -338.000
Lønninger 0 -1.809.000 -2.104.000 -1.632.000 -1.666.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -10.000 -294.000 -457.000 -403.000 -441.000
Driftskostnader -10.000 -2.257.000 -2.974.000 -2.351.000 -2.445.000
Driftsresultat -10.000 38.000 32.000 31.000 31.000
Finansinntekter 3.000 5.000 4.000 7.000 5.000
Finanskostnader -37.000 -35.000 -37.000 -38.000 -36.000
Finans -34.000 -30.000 -33.000 -31.000 -31.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -44.000 8.000 0 0 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 51.000 51.000 144.000 184.000 145.000
Andre fordringer 213.000 503.000 517.000 475.000 552.000
Sum investeringer 0 0 1.000 1.000 1.000
Kasse, bank 0 0 0 14.000 0
Sum omløpsmidler 264.000 554.000 662.000 673.000 698.000
Sum eiendeler 264.000 554.000 662.000 673.000 698.000
Sum opptjent egenkapital -40.000 4.000 -5.000 -5.000 81.000
Sum egenkapital 28.000 72.000 80.000 81.000 81.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 236.000 249.000 167.000 216.000 166.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 -17.000 49.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 23.000 227.000 179.000 291.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 209.000 205.000 148.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 236.000 482.000 581.000 593.000 617.000
Sum gjeld og egenkapital 264.000 554.000 662.000 674.000 698.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 28.000 72.000 81.000 80.000 81.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2
Soliditet 10.6 1 12.1 12.0 11.6
Resultatgrad 1.7 1.1 1.3 1.3
Rentedekningsgrad -0.3 1.1 1.0 1.0 1.0
Gjeldsgrad 8.4 6.7 7.3 7.3 7.6
Total kapitalrentabilitet -2.7 7.8 5.4 5.6 5.2
Signatur
19.05.2020
DAGLEG LEIAR OG STYRELEIAR I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2015
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex