Vannkraftservice As
Juridisk navn:  Vannkraftservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 61168579
Kallrustadskauen 12 Kallrustadskauen 12 Fax: 61168579
2820 Nordre Toten 2820 Nordre Toten
Fylke: Kommune:
Innlandet Østre Toten
Org.nr: 888398732
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 3/31/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
69.78%
Resultat  
  
-18.08%
Egenkapital  
  
-81.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 4.652.000 2.740.000 3.304.000 2.998.000 2.006.000
Resultat: -738.000 -625.000 365.000 512.000 472.000
Egenkapital: 134.000 713.000 1.202.000 926.000 546.000
Regnskap for  Vannkraftservice As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 4.652.000 2.740.000 3.304.000 2.998.000 2.006.000
Driftskostnader -5.379.000 -3.363.000 -2.942.000 -2.490.000 -1.538.000
Driftsresultat -728.000 -623.000 363.000 508.000 468.000
Finansinntekter 1.000 9.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader -10.000 -10.000 -5.000 -2.000 -4.000
Finans -9.000 -1.000 2.000 4.000 3.000
Resultat før skatt -738.000 -625.000 365.000 512.000 472.000
Skattekostnad 159.000 136.000 -89.000 -132.000 -134.000
Årsresultat -579.000 -489.000 276.000 380.000 338.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.845.000 564.000 591.000 690.000 435.000
Sum omløpsmidler 769.000 828.000 1.675.000 664.000 625.000
Sum eiendeler 2.614.000 1.392.000 2.266.000 1.354.000 1.060.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 613.000 1.102.000 826.000 446.000
Sum egenkapital 134.000 713.000 1.202.000 926.000 546.000
Sum langsiktig gjeld 1.135.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.345.000 679.000 1.064.000 429.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 2.614.000 1.392.000 2.266.000 1.355.000 1.059.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.652.000 2.740.000 3.304.000 2.958.000 2.006.000
Andre inntekter 0 0 0 40.000 0
Driftsinntekter 4.652.000 2.740.000 3.304.000 2.998.000 2.006.000
Varekostnad -1.100.000 -564.000 -548.000 -530.000 -400.000
Lønninger -2.287.000 -1.528.000 -1.130.000 -970.000 -353.000
Avskrivning -246.000 -162.000 -176.000 -145.000 -127.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.746.000 -1.109.000 -1.088.000 -905.000 -658.000
Driftskostnader -5.379.000 -3.363.000 -2.942.000 -2.490.000 -1.538.000
Driftsresultat -728.000 -623.000 363.000 508.000 468.000
Finansinntekter 1.000 9.000 7.000 6.000 7.000
Finanskostnader -10.000 -10.000 -5.000 -2.000 -4.000
Finans -9.000 -1.000 2.000 4.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -579.000 -489.000 276.000 380.000 338.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 334.000 176.000 40.000 47.000 76.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 1.459.000 338.000 500.000 643.000 359.000
Sum varige driftsmidler 1.459.000 338.000 500.000 643.000 359.000
Sum finansielle anleggsmidler 51.000 51.000 51.000 0 0
Sum anleggsmidler 1.845.000 564.000 591.000 690.000 435.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 675.000 131.000 1.458.000 172.000 445.000
Andre fordringer 95.000 55.000 33.000 33.000 34.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 641.000 183.000 459.000 146.000
Sum omløpsmidler 769.000 828.000 1.675.000 664.000 625.000
Sum eiendeler 2.614.000 1.392.000 2.266.000 1.354.000 1.060.000
Sum opptjent egenkapital 34.000 613.000 1.102.000 826.000 446.000
Sum egenkapital 134.000 713.000 1.202.000 926.000 546.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 147.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.135.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 242.000 68.000 139.000 48.000 67.000
Betalbar skatt 0 0 82.000 103.000 49.000
Skyldig offentlige avgifter 301.000 217.000 502.000 158.000 86.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 656.000 395.000 341.000 119.000 312.000
Sum kortsiktig gjeld 1.345.000 679.000 1.064.000 429.000 513.000
Sum gjeld og egenkapital 2.614.000 1.392.000 2.266.000 1.355.000 1.059.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -576.000 149.000 611.000 235.000 112.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.2 1.6 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 0.6 1.2 1.6 1.5 1.3
Soliditet 5.1 51.2 5 68.3 51.6
Resultatgrad -15.6 -22.7 1 16.9 23.3
Rentedekningsgrad -72.8 -62.3 72.6 2 118.8
Gjeldsgrad 18.5 1 0.9 0.5 0.9
Total kapitalrentabilitet -27.8 -44.1 16.3 37.9 44.9
Signatur
17.07.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex