Vannkraft Og Anleggsservice As
Juridisk navn:  Vannkraft Og Anleggsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92056424
Jarenveien 411 Jarenveien 411 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 913808576
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 6/1/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Progressum Drammen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-83.99%
Resultat  
  
-198.11%
Egenkapital  
  
-9.78%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 195.000 1.218.000 2.069.000 1.938.000 2.260.000
Resultat: -52.000 53.000 468.000 117.000 622.000
Egenkapital: 452.000 501.000 461.000 110.000 554.000
Regnskap for  Vannkraft Og Anleggsservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 195.000 1.218.000 2.069.000 1.938.000 2.260.000
Driftskostnader -249.000 -1.165.000 -1.602.000 -1.822.000 -1.639.000
Driftsresultat -53.000 52.000 468.000 116.000 621.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -52.000 53.000 468.000 117.000 622.000
Skattekostnad 3.000 -13.000 -117.000 -31.000 -168.000
Årsresultat -49.000 40.000 351.000 85.000 454.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 68.000 141.000 176.000 220.000 275.000
Sum omløpsmidler 415.000 597.000 923.000 979.000 731.000
Sum eiendeler 483.000 738.000 1.099.000 1.199.000 1.006.000
Sum opptjent egenkapital 352.000 401.000 361.000 10.000 454.000
Sum egenkapital 452.000 501.000 461.000 110.000 554.000
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 4.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 233.000 635.000 1.085.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 737.000 1.099.000 1.199.000 1.005.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 176.000 1.218.000 2.069.000 1.938.000 2.260.000
Andre inntekter 19.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 195.000 1.218.000 2.069.000 1.938.000 2.260.000
Varekostnad 0 0 -1.000 -9.000 0
Lønninger -107.000 -531.000 -1.019.000 -1.361.000 -1.122.000
Avskrivning -19.000 -35.000 -44.000 -55.000 -69.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -123.000 -599.000 -538.000 -397.000 -448.000
Driftskostnader -249.000 -1.165.000 -1.602.000 -1.822.000 -1.639.000
Driftsresultat -53.000 52.000 468.000 116.000 621.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -1.000 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -530.000 0
Årsresultat -49.000 40.000 351.000 85.000 454.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 67.000 141.000 176.000 220.000 275.000
Sum varige driftsmidler 67.000 141.000 176.000 220.000 275.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 68.000 141.000 176.000 220.000 275.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 93.000 355.000 311.000 138.000
Andre fordringer 9.000 0 0 16.000 0
Sum investeringer 25.000 25.000 0 0 0
Kasse, bank 382.000 479.000 568.000 652.000 593.000
Sum omløpsmidler 415.000 597.000 923.000 979.000 731.000
Sum eiendeler 483.000 738.000 1.099.000 1.199.000 1.006.000
Sum opptjent egenkapital 352.000 401.000 361.000 10.000 454.000
Sum egenkapital 452.000 501.000 461.000 110.000 554.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 3.000 3.000 4.000 5.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 3.000 3.000 4.000 5.000
Leverandørgjeld 4.000 8.000 5.000 3.000 5.000
Betalbar skatt 0 13.000 118.000 33.000 163.000
Skyldig offentlige avgifter 0 33.000 118.000 216.000 161.000
Utbytte 0 0 0 -530.000 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 180.000 394.000 754.000 118.000
Sum kortsiktig gjeld 31.000 233.000 635.000 1.085.000 446.000
Sum gjeld og egenkapital 483.000 737.000 1.099.000 1.199.000 1.005.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 384.000 364.000 288.000 -106.000 285.000
Likviditetsgrad 1 13.4 2.6 1.5 0.9 1.6
Likviditetsgrad 2 13.4 2.6 1.5 1.0 1.7
Soliditet 93.6 6 41.9 9.2 55.1
Resultatgrad -27.2 4.3 22.6 6.0 27.5
Rentedekningsgrad 118.0
Gjeldsgrad 0.1 0.5 1.4 9.9 0.8
Total kapitalrentabilitet -10.8 7.2 42.7 9.8 61.9
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex