Vannkraft As
Juridisk navn:  Vannkraft As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fidje Bøylestadveien 138 Fidje Bøylestadveien 138 Fax:
4820 Froland 4820 Froland
Fylke: Kommune:
Agder Froland
Org.nr: 911592827
Aksjekapital: 300.000 NOK
Etableringsdato: 2/12/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Aamot Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.59%
Resultat  
  
39.01%
Egenkapital  
  
82.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Resultat: 702.000 505.000 91.000 -39.000 -24.000
Egenkapital: 1.214.000 665.000 269.000 178.000 17.000
Regnskap for  Vannkraft As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Driftskostnader -38.000 -29.000 -193.000 -246.000 -127.000
Driftsresultat 690.000 504.000 91.000 -40.000 -24.000
Finansinntekter 11.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 702.000 505.000 91.000 -39.000 -24.000
Skattekostnad -153.000 -109.000 0 0 0
Årsresultat 549.000 396.000 91.000 -39.000 -24.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 571.000 571.000 516.000 599.000 670.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 701.000 233.000 562.000 304.000
Sum eiendeler 2.120.000 1.272.000 749.000 1.161.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 914.000 365.000 -31.000 -122.000 -83.000
Sum egenkapital 1.214.000 665.000 269.000 178.000 17.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 907.000 607.000 481.000 983.000 957.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 1.272.000 750.000 1.161.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 728.000 533.000 284.000 206.000 103.000
Varekostnad 0 0 -102.000 -197.000 -98.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -38.000 -29.000 -91.000 -49.000 -29.000
Driftskostnader -38.000 -29.000 -193.000 -246.000 -127.000
Driftsresultat 690.000 504.000 91.000 -40.000 -24.000
Finansinntekter 11.000 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 549.000 396.000 91.000 -39.000 -24.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 515.000 515.000 515.000 598.000 669.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 515.000 515.000 515.000 598.000 669.000
Sum finansielle anleggsmidler 56.000 56.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 571.000 571.000 516.000 599.000 670.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 199.000 389.000 177.000 0 103.000
Andre fordringer 100.000 1.000 1.000 0 169.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.250.000 311.000 55.000 562.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.549.000 701.000 233.000 562.000 304.000
Sum eiendeler 2.120.000 1.272.000 749.000 1.161.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 914.000 365.000 -31.000 -122.000 -83.000
Sum egenkapital 1.214.000 665.000 269.000 178.000 17.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 30.000
Betalbar skatt 153.000 109.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 227.000 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 527.000 498.000 481.000 982.000 927.000
Sum kortsiktig gjeld 907.000 607.000 481.000 983.000 957.000
Sum gjeld og egenkapital 2.121.000 1.272.000 750.000 1.161.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 642.000 94.000 -248.000 -421.000 -653.000
Likviditetsgrad 1 1.7 1.2 0.5 0.6 0.3
Likviditetsgrad 2 1.7 1.2 0.5 0.6 0.4
Soliditet 57.2 52.3 35.9 15.3 1.7
Resultatgrad 94.8 94.6 3 -19.4 -23.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.7 0.9 1.8 5.5 56.3
Total kapitalrentabilitet 33.1 39.7 12.1 -3.4 -2.5
Signatur
28.09.2016
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
28.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex