Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vandring AS
Juridisk navn:  Vandring AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Leknesvegen 37A Raknesvåg Fax:
5915 Hjelmås 5281 Valestrandsfossen
Fylke: Kommune:
Vestland Osterøy
Org.nr: 893439242
Aksjekapital: 110.000 NOK
Etableringsdato: 9/23/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
418.24%
Egenkapital  
  
-6.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 1.591.000 307.000 17.000 118.000 85.000
Egenkapital: 8.595.000 9.175.000 10.583.000 12.632.000 14.084.000
Regnskap for  Vandring AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -76.000 -18.000 -65.000 -25.000 -79.000
Driftsresultat -76.000 -18.000 -65.000 -25.000 -79.000
Finansinntekter 1.670.000 328.000 83.000 144.000 237.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -73.000
Finans 1.666.000 326.000 82.000 143.000 164.000
Resultat før skatt 1.591.000 307.000 17.000 118.000 85.000
Skattekostnad -30.000 -15.000 -16.000 -29.000 -29.000
Årsresultat 1.560.000 292.000 1.000 89.000 56.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.707.000 9.219.000 9.682.000 9.894.000 12.602.000
Sum omløpsmidler 1.323.000 157.000 1.137.000 3.063.000 1.656.000
Sum eiendeler 9.030.000 9.376.000 10.819.000 12.957.000 14.258.000
Sum opptjent egenkapital 8.472.000 9.062.000 10.470.000 12.519.000 13.971.000
Sum egenkapital 8.595.000 9.175.000 10.583.000 12.632.000 14.084.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 435.000 201.000 236.000 325.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 9.030.000 9.376.000 10.819.000 12.957.000 14.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -76.000 -18.000 -65.000 -25.000 -79.000
Driftskostnader -76.000 -18.000 -65.000 -25.000 -79.000
Driftsresultat -76.000 -18.000 -65.000 -25.000 -79.000
Finansinntekter 1.670.000 328.000 83.000 144.000 237.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -1.000 -1.000 -73.000
Finans 1.666.000 326.000 82.000 143.000 164.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.560.000 292.000 1.000 89.000 56.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 7.707.000 9.219.000 9.682.000 9.894.000 12.602.000
Sum anleggsmidler 7.707.000 9.219.000 9.682.000 9.894.000 12.602.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 215.000 59.000 278.000 223.000 262.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.109.000 98.000 859.000 2.840.000 1.394.000
Sum omløpsmidler 1.323.000 157.000 1.137.000 3.063.000 1.656.000
Sum eiendeler 9.030.000 9.376.000 10.819.000 12.957.000 14.258.000
Sum opptjent egenkapital 8.472.000 9.062.000 10.470.000 12.519.000 13.971.000
Sum egenkapital 8.595.000 9.175.000 10.583.000 12.632.000 14.084.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 5.000
Betalbar skatt 30.000 15.000 16.000 29.000 29.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 404.000 186.000 220.000 295.000 141.000
Sum kortsiktig gjeld 435.000 201.000 236.000 325.000 174.000
Sum gjeld og egenkapital 9.030.000 9.376.000 10.819.000 12.957.000 14.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 888.000 -44.000 901.000 2.738.000 1.482.000
Likviditetsgrad 1 3 0.8 4.8 9.4 9.5
Likviditetsgrad 2 3 0.8 4.8 9.4 9.6
Soliditet 95.2 97.9 97.8 97.5 98.8
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 2.2
Gjeldsgrad 0.1 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 17.7 3.3 0.2 0.9 1.1
Signatur
15.04.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex