Valestiftinga
Juridisk navn:  Valestiftinga
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Fax:
5451 Valen 5451 Valen
Fylke: Kommune:
Vestland Kvinnherad
Org.nr: 987035706
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 2/23/2004
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-42.52%
Resultat  
  
-113.56%
Egenkapital  
  
-6.06%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 73.000 127.000 198.000 143.000 124.000
Resultat: -8.000 59.000 -76.000 1.000 -86.000
Egenkapital: 124.000 132.000 73.000 148.000 148.000
Regnskap for  Valestiftinga
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 73.000 127.000 198.000 143.000 124.000
Driftskostnader -81.000 -67.000 -274.000 -142.000 -210.000
Driftsresultat -8.000 59.000 -76.000 1.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -8.000 59.000 -76.000 1.000 -86.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 59.000 -76.000 1.000 -86.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum omløpsmidler 24.000 32.000 79.000 48.000 48.000
Sum eiendeler 124.000 132.000 179.000 148.000 148.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 32.000 -27.000 48.000 48.000
Sum egenkapital 124.000 132.000 73.000 148.000 148.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 107.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 124.000 132.000 180.000 148.000 148.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 23.000 43.000 114.000 82.000 66.000
Andre inntekter 50.000 83.000 85.000 61.000 58.000
Driftsinntekter 73.000 127.000 198.000 143.000 124.000
Varekostnad 0 0 0 0 -10.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -67.000 -274.000 -142.000 -200.000
Driftskostnader -81.000 -67.000 -274.000 -142.000 -210.000
Driftsresultat -8.000 59.000 -76.000 1.000 -86.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -8.000 59.000 -76.000 1.000 -86.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 32.000 79.000 48.000 47.000
Sum omløpsmidler 24.000 32.000 79.000 48.000 48.000
Sum eiendeler 124.000 132.000 179.000 148.000 148.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 32.000 -27.000 48.000 48.000
Sum egenkapital 124.000 132.000 73.000 148.000 148.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 107.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 107.000 0 0
Sum gjeld og egenkapital 124.000 132.000 180.000 148.000 148.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 24.000 32.000 -28.000 48.000 48.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0 0 0.7 0.0 0.0
Soliditet 1 1 40.6 100.0 100.0
Resultatgrad 46.5 -38.4 0.7 -69.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 1.5 0.0 0.0
Total kapitalrentabilitet -6.5 44.7 -42.2 0.7 -58.1
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex