Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Valdres & Hallingdal Anleggsservice As
Juridisk navn:  Valdres & Hallingdal Anleggsservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90869911
Vollskogvegen 28 Vollskogvegen 28 Fax:
2930 Bagn 2930 Bagn
Fylke: Kommune:
Innlandet Sør-Aurdal
Org.nr: 998559499
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 5/15/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Deloitte Services As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.45%
Resultat  
  
-88.12%
Egenkapital  
  
8.57%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.707.000 3.023.000 2.859.000 2.711.000 3.816.000
Resultat: 24.000 202.000 -343.000 -426.000 79.000
Egenkapital: 304.000 280.000 78.000 421.000 822.000
Regnskap for  Valdres & Hallingdal Anleggsservice As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.707.000 3.023.000 2.859.000 2.711.000 3.816.000
Driftskostnader -2.614.000 -2.737.000 -3.112.000 -3.114.000 -3.708.000
Driftsresultat 93.000 286.000 -254.000 -402.000 108.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 2.000 3.000
Finanskostnader -74.000 -89.000 -93.000 -26.000 -31.000
Finans -69.000 -85.000 -89.000 -24.000 -28.000
Resultat før skatt 24.000 202.000 -343.000 -426.000 79.000
Skattekostnad 0 0 0 25.000 -22.000
Årsresultat 24.000 202.000 -343.000 -401.000 57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.765.000 1.939.000 2.215.000 756.000 1.045.000
Sum omløpsmidler 357.000 710.000 505.000 767.000 1.006.000
Sum eiendeler 2.122.000 2.649.000 2.720.000 1.523.000 2.051.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 180.000 -22.000 321.000 722.000
Sum egenkapital 304.000 280.000 78.000 421.000 822.000
Sum langsiktig gjeld 1.373.000 1.648.000 1.907.000 451.000 610.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 721.000 734.000 651.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 2.122.000 2.649.000 2.719.000 1.523.000 2.050.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.554.000 2.614.000 2.794.000 2.583.000 3.816.000
Andre inntekter 153.000 408.000 65.000 128.000 0
Driftsinntekter 2.707.000 3.023.000 2.859.000 2.711.000 3.816.000
Varekostnad -4.000 -16.000 -52.000 -23.000 -374.000
Lønninger -1.524.000 -1.358.000 -1.596.000 -1.513.000 -1.647.000
Avskrivning -246.000 -251.000 -270.000 -221.000 -216.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -840.000 -1.112.000 -1.194.000 -1.357.000 -1.471.000
Driftskostnader -2.614.000 -2.737.000 -3.112.000 -3.114.000 -3.708.000
Driftsresultat 93.000 286.000 -254.000 -402.000 108.000
Finansinntekter 5.000 4.000 4.000 2.000 3.000
Finanskostnader -74.000 -89.000 -93.000 -26.000 -31.000
Finans -69.000 -85.000 -89.000 -24.000 -28.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 24.000 202.000 -343.000 -401.000 57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.568.000 1.610.000 1.653.000 0 0
Maskiner anlegg 188.000 126.000 76.000 23.000 41.000
Driftsløsøre 9.000 168.000 381.000 558.000 759.000
Sum varige driftsmidler 1.765.000 1.904.000 2.110.000 581.000 800.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 35.000 105.000 175.000 245.000
Sum anleggsmidler 1.765.000 1.939.000 2.215.000 756.000 1.045.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 17.000 340.000 378.000 254.000 334.000
Andre fordringer 164.000 0 54.000 287.000 145.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 176.000 370.000 73.000 226.000 526.000
Sum omløpsmidler 357.000 710.000 505.000 767.000 1.006.000
Sum eiendeler 2.122.000 2.649.000 2.720.000 1.523.000 2.051.000
Sum opptjent egenkapital 204.000 180.000 -22.000 321.000 722.000
Sum egenkapital 304.000 280.000 78.000 421.000 822.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 25.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.373.000 1.648.000 1.907.000 451.000 610.000
Leverandørgjeld 48.000 85.000 99.000 190.000 155.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 30.000
Skyldig offentlige avgifter 133.000 262.000 194.000 158.000 154.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 264.000 375.000 441.000 303.000 279.000
Sum kortsiktig gjeld 445.000 721.000 734.000 651.000 618.000
Sum gjeld og egenkapital 2.122.000 2.649.000 2.719.000 1.523.000 2.050.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -88.000 -11.000 -229.000 116.000 388.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1 0.7 1.2 1.6
Likviditetsgrad 2 0.8 1 0.7 1.2 1.7
Soliditet 14.3 10.6 2.9 27.6 40.1
Resultatgrad 3.4 9.5 -8.9 -14.8 2.8
Rentedekningsgrad 1.3 3.2 -2.7 -15.4 3.6
Gjeldsgrad 6 8.5 33.9 2.6 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.6 10.9 -9.2 -26.3 5.4
Signatur
12.07.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex