Valderhaug Eiendom As
Juridisk navn:  Valderhaug Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70182029
Postboks 33 Fax: 70183170
6058 Valderøya 6050 Valderøya
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Giske
Org.nr: 917815593
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/10/1981
Foretakstype: AS
Revisor: Ålesund Team-Revisjon AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
30.24%
Resultat  
  
-26.5%
Egenkapital  
  
1.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 883.000 678.000 16.072.000 17.164.000 16.938.000
Resultat: 86.000 117.000 -315.000 -361.000 808.000
Egenkapital: 4.016.000 3.949.000 3.858.000 4.107.000 4.382.000
Regnskap for  Valderhaug Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 883.000 678.000 16.072.000 17.164.000 16.938.000
Driftskostnader -601.000 -421.000 -16.266.000 -17.468.000 -15.905.000
Driftsresultat 282.000 257.000 -194.000 -303.000 1.032.000
Finansinntekter 29.000 78.000 57.000 84.000 6.000
Finanskostnader -225.000 -219.000 -178.000 -141.000 -230.000
Finans -196.000 -141.000 -121.000 -57.000 -224.000
Resultat før skatt 86.000 117.000 -315.000 -361.000 808.000
Skattekostnad -19.000 -25.000 66.000 85.000 -257.000
Årsresultat 67.000 91.000 -248.000 -276.000 551.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 7.393.000 7.521.000 6.537.000 3.914.000 3.740.000
Sum omløpsmidler 77.000 305.000 1.999.000 4.625.000 5.644.000
Sum eiendeler 7.470.000 7.826.000 8.536.000 8.539.000 9.384.000
Sum opptjent egenkapital 3.766.000 3.699.000 3.608.000 3.857.000 4.132.000
Sum egenkapital 4.016.000 3.949.000 3.858.000 4.107.000 4.382.000
Sum langsiktig gjeld 2.654.000 3.104.000 3.554.000 2.180.000 2.559.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 773.000 1.123.000 2.252.000 2.443.000
Sum gjeld og egenkapital 7.470.000 7.826.000 8.535.000 8.539.000 9.384.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 15.468.000 16.860.000 16.541.000
Andre inntekter 883.000 678.000 604.000 304.000 397.000
Driftsinntekter 883.000 678.000 16.072.000 17.164.000 16.938.000
Varekostnad 0 0 -6.986.000 -7.710.000 -7.823.000
Lønninger 0 0 -5.622.000 -6.171.000 -5.133.000
Avskrivning -138.000 -138.000 -99.000 -298.000 -413.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -463.000 -283.000 -3.559.000 -3.289.000 -2.536.000
Driftskostnader -601.000 -421.000 -16.266.000 -17.468.000 -15.905.000
Driftsresultat 282.000 257.000 -194.000 -303.000 1.032.000
Finansinntekter 29.000 78.000 57.000 84.000 6.000
Finanskostnader -225.000 -219.000 -178.000 -141.000 -230.000
Finans -196.000 -141.000 -121.000 -57.000 -224.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 67.000 91.000 -248.000 -276.000 551.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 273.000 292.000 318.000 400.000 316.000
Fast eiendom 3.006.000 3.143.000 3.281.000 2.859.000 2.732.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 539.000 576.000
Sum varige driftsmidler 3.006.000 3.143.000 3.281.000 3.398.000 3.308.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.115.000 4.086.000 2.938.000 116.000 116.000
Sum anleggsmidler 7.393.000 7.521.000 6.537.000 3.914.000 3.740.000
Varebeholdning 0 0 0 1.947.000 1.766.000
Kundefordringer 35.000 265.000 400.000 1.391.000 2.541.000
Andre fordringer 42.000 40.000 1.398.000 319.000 443.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 200.000 968.000 895.000
Sum omløpsmidler 77.000 305.000 1.999.000 4.625.000 5.644.000
Sum eiendeler 7.470.000 7.826.000 8.536.000 8.539.000 9.384.000
Sum opptjent egenkapital 3.766.000 3.699.000 3.608.000 3.857.000 4.132.000
Sum egenkapital 4.016.000 3.949.000 3.858.000 4.107.000 4.382.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 732.000 699.000 384.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.654.000 3.104.000 3.554.000 2.180.000 2.559.000
Leverandørgjeld 56.000 57.000 0 959.000 764.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 269.000
Skyldig offentlige avgifter 4.000 9.000 730.000 694.000 924.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 9.000 9.000 9.000 599.000 486.000
Sum kortsiktig gjeld 800.000 773.000 1.123.000 2.252.000 2.443.000
Sum gjeld og egenkapital 7.470.000 7.826.000 8.535.000 8.539.000 9.384.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -723.000 -468.000 876.000 2.373.000 3.201.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 1.8 2.1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 1.8 1.2 1.6
Soliditet 53.8 50.5 45.2 48.1 46.7
Resultatgrad 31.9 37.9 -1.2 -1.8 6.1
Rentedekningsgrad 1.3 1.2 -1.1 -2.1 4.5
Gjeldsgrad 0.9 1 1.2 1.1 1.1
Total kapitalrentabilitet 4.2 4.3 -1.6 -2.6 11.1
Signatur
26.04.2019
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex