Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vakumentreprenøren As
Juridisk navn:  Vakumentreprenøren As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71526377
Sødalsvegen 6 Myrvangveien 6 Fax:
6520 Frei 4016 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 995810425
Aksjekapital: 6.200.000 NOK
Antall ansatte: 10
Etableringsdato: 6/21/2010
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Vest AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.45%
Resultat  
  
-62.71%
Egenkapital  
  
67.1%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 36.029.000 34.167.000 34.907.000 31.732.000 33.616.000
Resultat: -2.566.000 -1.577.000 497.000 -8.105.000 -6.271.000
Egenkapital: -5.553.000 -16.877.000 -15.300.000 -15.797.000 -4.033.000
Regnskap for  Vakumentreprenøren As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 36.029.000 34.167.000 34.907.000 31.732.000 33.616.000
Driftskostnader -38.396.000 -35.586.000 -34.255.000 -39.659.000 -39.573.000
Driftsresultat -2.368.000 -1.419.000 653.000 -7.927.000 -5.957.000
Finansinntekter 18.000 15.000 5.000 22.000 40.000
Finanskostnader -216.000 -173.000 -162.000 -200.000 -354.000
Finans -198.000 -158.000 -157.000 -178.000 -314.000
Resultat før skatt -2.566.000 -1.577.000 497.000 -8.105.000 -6.271.000
Skattekostnad 0 0 0 0 1.488.000
Årsresultat -2.566.000 -1.577.000 497.000 -8.105.000 -4.783.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.403.000 1.902.000 2.141.000 2.473.000 7.541.000
Sum omløpsmidler 19.690.000 5.031.000 3.352.000 3.373.000 7.025.000
Sum eiendeler 21.093.000 6.933.000 5.493.000 5.846.000 14.566.000
Sum opptjent egenkapital -11.753.000 -23.077.000 -21.500.000 -21.997.000 -10.233.000
Sum egenkapital -5.553.000 -16.877.000 -15.300.000 -15.797.000 -4.033.000
Sum langsiktig gjeld 18.388.000 16.747.000 15.697.000 14.542.000 10.297.000
Sum kortsiktig gjeld 8.258.000 7.063.000 5.097.000 7.101.000 8.302.000
Sum gjeld og egenkapital 21.093.000 6.933.000 5.494.000 5.846.000 14.566.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 36.029.000 33.897.000 33.417.000 31.080.000 33.568.000
Andre inntekter 0 270.000 1.490.000 653.000 48.000
Driftsinntekter 36.029.000 34.167.000 34.907.000 31.732.000 33.616.000
Varekostnad -14.279.000 -11.283.000 -11.752.000 -9.756.000 -7.811.000
Lønninger -9.146.000 -9.180.000 -9.634.000 -12.545.000 -13.510.000
Avskrivning -787.000 -1.149.000 -1.307.000 -1.278.000 -2.317.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.184.000 -13.974.000 -11.562.000 -16.080.000 -15.935.000
Driftskostnader -38.396.000 -35.586.000 -34.255.000 -39.659.000 -39.573.000
Driftsresultat -2.368.000 -1.419.000 653.000 -7.927.000 -5.957.000
Finansinntekter 18.000 15.000 5.000 22.000 40.000
Finanskostnader -216.000 -173.000 -162.000 -200.000 -354.000
Finans -198.000 -158.000 -157.000 -178.000 -314.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.566.000 -1.577.000 497.000 -8.105.000 -4.783.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 3.659.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 763.000 1.030.000 1.000.000 1.409.000 2.503.000
Driftsløsøre 640.000 872.000 1.142.000 1.064.000 1.379.000
Sum varige driftsmidler 1.403.000 1.902.000 2.141.000 2.473.000 3.882.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.403.000 1.902.000 2.141.000 2.473.000 7.541.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 4.742.000 3.726.000 2.142.000 1.228.000 5.227.000
Andre fordringer 14.593.000 971.000 928.000 1.701.000 1.303.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 355.000 334.000 282.000 445.000 495.000
Sum omløpsmidler 19.690.000 5.031.000 3.352.000 3.373.000 7.025.000
Sum eiendeler 21.093.000 6.933.000 5.493.000 5.846.000 14.566.000
Sum opptjent egenkapital -11.753.000 -23.077.000 -21.500.000 -21.997.000 -10.233.000
Sum egenkapital -5.553.000 -16.877.000 -15.300.000 -15.797.000 -4.033.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 3.839.000 2.359.000 1.271.000 2.451.000 2.754.000
Sum langsiktig gjeld 18.388.000 16.747.000 15.697.000 14.542.000 10.297.000
Leverandørgjeld 2.729.000 3.258.000 2.464.000 2.802.000 2.831.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 867.000 602.000 548.000 810.000 1.442.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 822.000 844.000 814.000 1.039.000 1.274.000
Sum kortsiktig gjeld 8.258.000 7.063.000 5.097.000 7.101.000 8.302.000
Sum gjeld og egenkapital 21.093.000 6.933.000 5.494.000 5.846.000 14.566.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.432.000 -2.032.000 -1.745.000 -3.728.000 -1.277.000
Likviditetsgrad 1 2.4 0.7 0.7 0.5 0.8
Likviditetsgrad 2 2.4 0.7 0.7 0.5 0.9
Soliditet -26.3 -243.4 -278.5 -270.2 -27.7
Resultatgrad -6.6 -4.2 1.9 -17.7
Rentedekningsgrad -8.2 4 -39.6 -16.7
Gjeldsgrad -4.8 -1.4 -1.4 -1.4 -4.6
Total kapitalrentabilitet -11.1 -20.3 1 -135.2 -40.6
Signatur
16.08.2012
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex