Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Værøy Egnesentral As
Juridisk navn:  Værøy Egnesentral As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Havneveien 10 Havneveien 10 Fax:
8063 Værøy 8063 Værøy
Fylke: Kommune:
Nordland Værøy
Org.nr: 918977961
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 3/15/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-31.33%
Resultat  
  
37.59%
Egenkapital  
  
15.41%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017
Omsetning: 1.580.000 2.301.000 2.197.000
Resultat: 183.000 133.000 342.000
Egenkapital: 1.026.000 889.000 786.000
Regnskap for  Værøy Egnesentral As
Resultat 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.580.000 2.301.000 2.197.000
Driftskostnader -1.295.000 -2.064.000 -1.823.000
Driftsresultat 286.000 237.000 373.000
Finansinntekter 4.000 0 0
Finanskostnader -107.000 -104.000 -32.000
Finans -103.000 -104.000 -32.000
Resultat før skatt 183.000 133.000 342.000
Skattekostnad -45.000 -30.000 -81.000
Årsresultat 138.000 103.000 261.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.012.000 3.324.000 3.419.000
Sum omløpsmidler 468.000 376.000 1.476.000
Sum eiendeler 3.480.000 3.700.000 4.895.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 364.000 261.000
Sum egenkapital 1.026.000 889.000 786.000
Sum langsiktig gjeld 2.340.000 2.531.000 2.715.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 280.000 1.394.000
Sum gjeld og egenkapital 3.480.000 3.700.000 4.895.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.348.000 2.111.000 2.147.000
Andre inntekter 232.000 191.000 51.000
Driftsinntekter 1.580.000 2.301.000 2.197.000
Varekostnad -11.000 -147.000 -64.000
Lønninger -681.000 -1.238.000 -1.224.000
Avskrivning -330.000 -322.000 -254.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -357.000 -281.000
Driftskostnader -1.295.000 -2.064.000 -1.823.000
Driftsresultat 286.000 237.000 373.000
Finansinntekter 4.000 0 0
Finanskostnader -107.000 -104.000 -32.000
Finans -103.000 -104.000 -32.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 138.000 103.000 261.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 2.387.000 2.457.000 2.469.000
Maskiner anlegg 625.000 866.000 950.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 3.012.000 3.324.000 3.419.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 3.012.000 3.324.000 3.419.000
Varebeholdning 89.000 119.000 0
Kundefordringer 0 138.000 46.000
Andre fordringer 6.000 0 457.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 373.000 119.000 973.000
Sum omløpsmidler 468.000 376.000 1.476.000
Sum eiendeler 3.480.000 3.700.000 4.895.000
Sum opptjent egenkapital 501.000 364.000 261.000
Sum egenkapital 1.026.000 889.000 786.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 11.000 15.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.340.000 2.531.000 2.715.000
Leverandørgjeld 6.000 39.000 1.238.000
Betalbar skatt 56.000 34.000 67.000
Skyldig offentlige avgifter 26.000 180.000 70.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 26.000 27.000 20.000
Sum kortsiktig gjeld 114.000 280.000 1.394.000
Sum gjeld og egenkapital 3.480.000 3.700.000 4.895.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 354.000 96.000 82.000
Likviditetsgrad 1 4.1 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 3.3 0.9 1.1
Soliditet 29.5 2 16.1
Resultatgrad 18.1 10.3 1
Rentedekningsgrad 2.7 2.3 11.7
Gjeldsgrad 2.4 3.2 5.2
Total kapitalrentabilitet 8.3 6.4 7.6
Signatur
11.05.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
11.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex