Vågen & Hansen Utemiljø As
Juridisk navn:  Vågen & Hansen Utemiljø As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40401004
Stemmane 6 Stemmane 6 Fax:
4636 Kristiansand S 4636 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 999541380
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 29
Etableringsdato: 1/4/2013 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Agder AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.17%
Resultat  
  
-78.33%
Egenkapital  
  
-11.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 33.908.000 33.850.000 27.187.000 28.209.000 16.497.000
Resultat: 355.000 1.638.000 360.000 813.000 536.000
Egenkapital: 1.024.000 1.161.000 1.010.000 879.000 770.000
Regnskap for  Vågen & Hansen Utemiljø As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 33.908.000 33.850.000 27.187.000 28.209.000 16.497.000
Driftskostnader -33.508.000 -32.176.000 -26.792.000 -27.375.000 -15.953.000
Driftsresultat 400.000 1.675.000 394.000 834.000 544.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader -46.000 -39.000 -34.000 -24.000 -9.000
Finans -45.000 -37.000 -34.000 -21.000 -8.000
Resultat før skatt 355.000 1.638.000 360.000 813.000 536.000
Skattekostnad -92.000 -407.000 -99.000 -234.000 -146.000
Årsresultat 263.000 1.230.000 261.000 579.000 390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 344.000 680.000 990.000 1.264.000 1.058.000
Sum omløpsmidler 6.543.000 6.139.000 6.236.000 3.821.000 2.981.000
Sum eiendeler 6.887.000 6.819.000 7.226.000 5.085.000 4.039.000
Sum opptjent egenkapital 734.000 871.000 720.000 589.000 480.000
Sum egenkapital 1.024.000 1.161.000 1.010.000 879.000 770.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 5.863.000 5.658.000 6.216.000 4.206.000 3.269.000
Sum gjeld og egenkapital 6.887.000 6.819.000 7.226.000 5.085.000 4.039.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.958.000 33.850.000 27.174.000 27.905.000 16.497.000
Andre inntekter 950.000 0 13.000 304.000 0
Driftsinntekter 33.908.000 33.850.000 27.187.000 28.209.000 16.497.000
Varekostnad -15.763.000 -13.809.000 -12.292.000 -12.683.000 -5.678.000
Lønninger -12.060.000 -12.895.000 -9.809.000 -9.303.000 -6.178.000
Avskrivning -277.000 -364.000 -344.000 -578.000 -480.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.404.000 -5.149.000 -4.347.000 -4.823.000 -3.637.000
Driftskostnader -33.508.000 -32.176.000 -26.792.000 -27.375.000 -15.953.000
Driftsresultat 400.000 1.675.000 394.000 834.000 544.000
Finansinntekter 1.000 2.000 0 3.000 1.000
Finanskostnader -46.000 -39.000 -34.000 -24.000 -9.000
Finans -45.000 -37.000 -34.000 -21.000 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -1.080.000 -130.000 0 0
Årsresultat 263.000 1.230.000 261.000 579.000 390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 108.000 149.000 71.000 76.000 25.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 22.000 116.000 262.000 240.000 368.000
Driftsløsøre 137.000 227.000 305.000 346.000 665.000
Sum varige driftsmidler 159.000 343.000 567.000 586.000 1.033.000
Sum finansielle anleggsmidler 76.000 189.000 352.000 603.000 0
Sum anleggsmidler 344.000 680.000 990.000 1.264.000 1.058.000
Varebeholdning 88.000 92.000 50.000 32.000 20.000
Kundefordringer 4.828.000 3.270.000 4.752.000 3.004.000 1.488.000
Andre fordringer 287.000 440.000 302.000 390.000 266.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.339.000 2.338.000 1.133.000 395.000 1.207.000
Sum omløpsmidler 6.543.000 6.139.000 6.236.000 3.821.000 2.981.000
Sum eiendeler 6.887.000 6.819.000 7.226.000 5.085.000 4.039.000
Sum opptjent egenkapital 734.000 871.000 720.000 589.000 480.000
Sum egenkapital 1.024.000 1.161.000 1.010.000 879.000 770.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 1.360.000 1.054.000 2.493.000 731.000 682.000
Betalbar skatt 51.000 486.000 94.000 284.000 190.000
Skyldig offentlige avgifter 1.556.000 1.207.000 1.239.000 1.022.000 656.000
Utbytte 0 -1.080.000 -130.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.495.000 2.532.000 2.259.000 2.168.000 1.742.000
Sum kortsiktig gjeld 5.863.000 5.658.000 6.216.000 4.206.000 3.269.000
Sum gjeld og egenkapital 6.887.000 6.819.000 7.226.000 5.085.000 4.039.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 680.000 481.000 20.000 -385.000 -288.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1 1.0 1.0
Soliditet 14.9 1 1 17.3 19.1
Resultatgrad 1.2 4.9 1.4 3.0 3.3
Rentedekningsgrad 8.7 42.9 11.6 34.9 60.6
Gjeldsgrad 5.7 4.9 6.2 4.8 4.2
Total kapitalrentabilitet 5.8 24.6 5.5 16.5 13.5
Signatur
18.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
18.01.2013
STYRET KAN MEDDELE PROKURA
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex