Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågen Seafood AS
Juridisk navn:  Vågen Seafood AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56335800
Apalvågvegen 42 Apalvågvegen 42 Fax: 56335810
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 976476816
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 4/22/1996
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
0.04%
Resultat  
  
38.81%
Egenkapital  
  
35.7%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 136.413.000 136.357.000 113.389.000 93.079.000 83.300.000
Resultat: 5.859.000 4.221.000 1.611.000 2.340.000 2.004.000
Egenkapital: 9.483.000 6.988.000 5.795.000 4.603.000 15.422.000
Regnskap for  Vågen Seafood AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 136.413.000 136.357.000 113.389.000 93.079.000 83.300.000
Driftskostnader -130.559.000 -132.140.000 -111.793.000 -90.764.000 -81.330.000
Driftsresultat 5.853.000 4.218.000 1.597.000 2.314.000 1.971.000
Finansinntekter 8.000 4.000 16.000 33.000 35.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 -7.000 -1.000
Finans 6.000 4.000 14.000 26.000 34.000
Resultat før skatt 5.859.000 4.221.000 1.611.000 2.340.000 2.004.000
Skattekostnad -1.363.000 -1.028.000 -419.000 -659.000 -559.000
Årsresultat 4.496.000 3.193.000 1.192.000 1.681.000 1.445.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 694.000 753.000 893.000 882.000 784.000
Sum omløpsmidler 23.904.000 20.962.000 19.247.000 14.505.000 21.803.000
Sum eiendeler 24.598.000 21.715.000 20.140.000 15.387.000 22.587.000
Sum opptjent egenkapital 9.243.000 6.748.000 5.555.000 4.363.000 15.182.000
Sum egenkapital 9.483.000 6.988.000 5.795.000 4.603.000 15.422.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.114.000 14.727.000 14.344.000 10.784.000 7.166.000
Sum gjeld og egenkapital 24.597.000 21.715.000 20.139.000 15.387.000 22.588.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 136.413.000 136.357.000 113.389.000 93.079.000 83.300.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 136.413.000 136.357.000 113.389.000 93.079.000 83.300.000
Varekostnad -119.165.000 -121.438.000 -101.541.000 -80.818.000 -72.796.000
Lønninger -6.929.000 -6.342.000 -5.961.000 -6.290.000 -4.997.000
Avskrivning -185.000 -174.000 -210.000 -335.000 -378.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -4.280.000 -4.186.000 -4.081.000 -3.321.000 -3.159.000
Driftskostnader -130.559.000 -132.140.000 -111.793.000 -90.764.000 -81.330.000
Driftsresultat 5.853.000 4.218.000 1.597.000 2.314.000 1.971.000
Finansinntekter 8.000 4.000 16.000 33.000 35.000
Finanskostnader -2.000 0 -2.000 -7.000 -1.000
Finans 6.000 4.000 14.000 26.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 0 0
Årsresultat 4.496.000 3.193.000 1.192.000 1.681.000 1.445.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 333.000 353.000 377.000 340.000 308.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 301.000 367.000 502.000 521.000 445.000
Driftsløsøre 58.000 32.000 12.000 20.000 30.000
Sum varige driftsmidler 359.000 399.000 514.000 541.000 475.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 694.000 753.000 893.000 882.000 784.000
Varebeholdning 810.000 888.000 1.324.000 1.203.000 569.000
Kundefordringer 12.686.000 12.575.000 13.634.000 10.184.000 7.829.000
Andre fordringer 357.000 373.000 442.000 810.000 11.179.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.051.000 7.127.000 3.846.000 2.309.000 2.227.000
Sum omløpsmidler 23.904.000 20.962.000 19.247.000 14.505.000 21.803.000
Sum eiendeler 24.598.000 21.715.000 20.140.000 15.387.000 22.587.000
Sum opptjent egenkapital 9.243.000 6.748.000 5.555.000 4.363.000 15.182.000
Sum egenkapital 9.483.000 6.988.000 5.795.000 4.603.000 15.422.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 10.774.000 10.817.000 13.212.000 9.376.000 6.415.000
Betalbar skatt 1.343.000 1.004.000 456.000 675.000 138.000
Skyldig offentlige avgifter 544.000 456.000 296.000 310.000 220.000
Utbytte -2.000.000 -2.000.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 453.000 2.451.000 381.000 423.000 393.000
Sum kortsiktig gjeld 15.114.000 14.727.000 14.344.000 10.784.000 7.166.000
Sum gjeld og egenkapital 24.597.000 21.715.000 20.139.000 15.387.000 22.588.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 8.790.000 6.235.000 4.903.000 3.721.000 14.637.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.4 1.3 1.3 3.0
Likviditetsgrad 2 1.5 1.4 1.2 1.3 3.0
Soliditet 38.6 32.2 28.8 29.9 68.3
Resultatgrad 4.3 3.1 1.4 2.5 2.4
Rentedekningsgrad 2926.5 798.5 335.3 2006.0
Gjeldsgrad 1.6 2.1 2.5 2.3 0.5
Total kapitalrentabilitet 23.8 19.4 8 15.3 8.9
Signatur
12.05.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex