Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Vågen Kraft AS
Juridisk navn:  Vågen Kraft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Trond Ryslett Ytre Høydalen 213 Fax:
6110 Austefjorden 6190 Bjørke
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Volda
Org.nr: 989788892
Aksjekapital: 2.500.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 3/25/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Hovden & Vatne Statsautoriserte Revisorar As
Regnskapsfører: Sunnmøre Regnskapssentral Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
61.47%
Resultat  
  
107.13%
Egenkapital  
  
16.87%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.797.000 5.448.000 5.771.000 3.546.000 3.750.000
Resultat: 5.808.000 2.804.000 3.028.000 887.000 1.043.000
Egenkapital: 6.769.000 5.792.000 5.357.000 4.882.000 4.726.000
Regnskap for  Vågen Kraft AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.797.000 5.448.000 5.771.000 3.546.000 3.750.000
Driftskostnader -2.581.000 -2.218.000 -2.235.000 -2.064.000 -1.971.000
Driftsresultat 6.216.000 3.230.000 3.537.000 1.482.000 1.780.000
Finansinntekter 30.000 19.000 11.000 17.000 27.000
Finanskostnader -439.000 -446.000 -521.000 -613.000 -765.000
Finans -409.000 -427.000 -510.000 -596.000 -738.000
Resultat før skatt 5.808.000 2.804.000 3.028.000 887.000 1.043.000
Skattekostnad -1.331.000 -669.000 -753.000 -231.000 -282.000
Årsresultat 4.477.000 2.135.000 2.275.000 656.000 761.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 18.414.000 18.770.000 19.375.000 19.980.000 20.585.000
Sum omløpsmidler 6.683.000 3.516.000 4.047.000 1.655.000 1.969.000
Sum eiendeler 25.097.000 22.286.000 23.422.000 21.635.000 22.554.000
Sum opptjent egenkapital 4.265.000 3.288.000 2.853.000 2.378.000 2.222.000
Sum egenkapital 6.769.000 5.792.000 5.357.000 4.882.000 4.726.000
Sum langsiktig gjeld 12.580.000 13.565.000 14.560.000 15.553.000 16.549.000
Sum kortsiktig gjeld 5.747.000 2.928.000 3.506.000 1.200.000 1.279.000
Sum gjeld og egenkapital 25.096.000 22.285.000 23.423.000 21.635.000 22.554.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.797.000 5.448.000 5.771.000 3.546.000 3.750.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.797.000 5.448.000 5.771.000 3.546.000 3.750.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -55.000 -52.000 -61.000 -57.000 -72.000
Avskrivning -605.000 -605.000 -605.000 -605.000 -605.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.921.000 -1.561.000 -1.569.000 -1.402.000 -1.294.000
Driftskostnader -2.581.000 -2.218.000 -2.235.000 -2.064.000 -1.971.000
Driftsresultat 6.216.000 3.230.000 3.537.000 1.482.000 1.780.000
Finansinntekter 30.000 19.000 11.000 17.000 27.000
Finanskostnader -439.000 -446.000 -521.000 -613.000 -765.000
Finans -409.000 -427.000 -510.000 -596.000 -738.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -3.500.000 -1.700.000 -1.800.000 -500.000 -600.000
Årsresultat 4.477.000 2.135.000 2.275.000 656.000 761.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 2.395.000 2.438.000 2.481.000 2.524.000 2.567.000
Driftsløsøre 16.019.000 16.332.000 16.894.000 17.456.000 18.018.000
Sum varige driftsmidler 18.414.000 18.770.000 19.375.000 19.980.000 20.585.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 18.414.000 18.770.000 19.375.000 19.980.000 20.585.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 798.000 873.000 1.293.000 408.000 421.000
Andre fordringer 46.000 33.000 35.000 69.000 167.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 5.839.000 2.610.000 2.720.000 1.178.000 1.381.000
Sum omløpsmidler 6.683.000 3.516.000 4.047.000 1.655.000 1.969.000
Sum eiendeler 25.097.000 22.286.000 23.422.000 21.635.000 22.554.000
Sum opptjent egenkapital 4.265.000 3.288.000 2.853.000 2.378.000 2.222.000
Sum egenkapital 6.769.000 5.792.000 5.357.000 4.882.000 4.726.000
Sum avsetninger til forpliktelser 105.000 100.000 105.000 108.000 114.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 12.580.000 13.565.000 14.560.000 15.553.000 16.549.000
Leverandørgjeld 150.000 275.000 136.000 276.000 189.000
Betalbar skatt 1.326.000 673.000 756.000 237.000 277.000
Skyldig offentlige avgifter 251.000 174.000 592.000 123.000 115.000
Utbytte -3.500.000 -1.700.000 -1.800.000 -500.000 -600.000
Annen kortsiktig gjeld 521.000 106.000 221.000 65.000 98.000
Sum kortsiktig gjeld 5.747.000 2.928.000 3.506.000 1.200.000 1.279.000
Sum gjeld og egenkapital 25.096.000 22.285.000 23.423.000 21.635.000 22.554.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 936.000 588.000 541.000 455.000 690.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 1.2 1.2 1.2 1.4 1.6
Soliditet 2 2 22.9 22.6 21.0
Resultatgrad 70.7 59.3 61.3 41.8 47.5
Rentedekningsgrad 14.2 7.2 6.8 2.4 2.4
Gjeldsgrad 2.7 2.8 3.4 3.4 3.8
Total kapitalrentabilitet 24.9 14.6 15.1 6.9 8.0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex