Vågen Holding As
Juridisk navn:  Vågen Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93050147
Liahåggåveien 3 Liahåggåveien 3 Fax:
7120 Leksvik 7120 Leksvik
Fylke: Kommune:
Trøndelag Indre Fosen
Org.nr: 999155952
Aksjekapital: 40.000 NOK
Etableringsdato: 11/2/2012
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Klepp Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
25%
Egenkapital  
  
-42.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -18.000 -24.000 -52.000 77.000 -14.000
Egenkapital: 23.000 40.000 27.000 91.000 11.000
Regnskap for  Vågen Holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -18.000 -21.000 -52.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -18.000 -21.000 -52.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 90.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 -1.000
Finans 0 -2.000 0 90.000 -1.000
Resultat før skatt -18.000 -24.000 -52.000 77.000 -14.000
Skattekostnad 0 0 -12.000 3.000 4.000
Årsresultat -18.000 -24.000 -64.000 79.000 -10.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 51.000 55.000 27.000 31.000 59.000
Sum omløpsmidler 1.000 3.000 40.000 107.000 1.000
Sum eiendeler 52.000 58.000 67.000 138.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 8.000 -5.000 59.000 -21.000
Sum egenkapital 23.000 40.000 27.000 91.000 11.000
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 41.000 48.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 58.000 68.000 139.000 60.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -3.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.000 -18.000 -52.000 -13.000 -13.000
Driftskostnader -18.000 -21.000 -52.000 -13.000 -13.000
Driftsresultat -18.000 -21.000 -52.000 -13.000 -13.000
Finansinntekter 0 0 0 90.000 0
Finanskostnader 0 -2.000 0 0 -1.000
Finans 0 -2.000 0 90.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 -24.000 -64.000 79.000 -10.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 12.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 15.000 19.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 15.000 19.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 37.000 37.000 27.000 19.000 49.000
Sum anleggsmidler 51.000 55.000 27.000 31.000 59.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 35.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 3.000 40.000 72.000 1.000
Sum omløpsmidler 1.000 3.000 40.000 107.000 1.000
Sum eiendeler 52.000 58.000 67.000 138.000 60.000
Sum opptjent egenkapital -9.000 8.000 -5.000 59.000 -21.000
Sum egenkapital 23.000 40.000 27.000 91.000 11.000
Sum avsetninger til forpliktelser 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.000 3.000 41.000 48.000 45.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 27.000 15.000 0 0 4.000
Sum gjeld og egenkapital 53.000 58.000 68.000 139.000 60.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -26.000 -12.000 40.000 107.000 -3.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0 0.2 0 0.0 0.3
Soliditet 43.4 6 39.7 65.5 18.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -10.5 -13.0
Gjeldsgrad 1.3 0.5 1.5 0.5 4.5
Total kapitalrentabilitet -36.2 -76.5 55.4 -21.7
Signatur
20.11.2012
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex